Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D. 2022 dla Miejskiego Klubu Sportowego!

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice został laureatem tegorocznej nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice. Nagroda została wręczona w niedzielę 28 sierpnia podczas obchodzonych wspólnie z Powiatem Bielskim 46. Dni Czechowic-Dziedzic.

Pamiątkową plakietę, dyplom z tytułem Promotio Urbis A.D. 2022 oraz symboliczny czek – wyraz nagrody finansowej, z rąk Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Fajfera odebrał Prezes MKS Bartłomiej Żaczek. Uroczystość miała miejsce na scenie w „Lasku”, gdzie po dwuletniej, spowodowanej pandemią przerwie, odbywały się 46. Dni Czechowic-Dziedzic, w tym roku połączone ze Świętem Powiatu Bielskiego.  

Posiedzenie Komisji ds. przyznania nagrody Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice w 2022 r. odbyło się 1 lipca bieżącego roku. Obradom przewodniczył Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut. Komisja postanowiła przyznać nagrodę Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice w 2022 roku Miejskiemu Klubowi Sportowemu w Czechowicach-Dziedzicach.

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia silnego klubu i integrację środowiska sportowego naszego miasta. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia MKS odbyło się 4 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W marcu 2010 roku MKS został wpisany do ewidencji klubów sportowych.

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice prowadzi swoją działalność w zakresie kultury fizycznej, poprzez jej rozpowszechnianie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, a także propagowanie idei fair play, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. MKS prowadzi działalność szkoleniową, organizuje zawody, imprezy sportowe, obozy i zgrupowania szkoleniowe. Jedną z najważniejszych działalności statutowych klubu jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportów rekreacyjnych wśród młodzieży i mieszkańców miasta i okolic. Stowarzyszenie stara się regularnie wspierać swoich zawodników stypendiami sportowymi dla najlepszych. Klub aktywnie współdziała z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie swoich zainteresowań.

Od roku 2010 zawodnicy MKS Czechowice-Dziedzice zdobywali medale na arenach krajowych i międzynarodowych. Ogólnie zawodnicy zdobyli:

  • 1300 medali Mistrzostw Śląska,
  • 230 medali Mistrzostw Polski,
  • 7 medali Mistrzostw Europy,
  • 3 medale Mistrzostw Świata.

Zawodnicy Klubu, dzięki swoim licznym sukcesom na arenie krajowej są powoływani do Kadr Narodowych i dumnie mogą reprezentować nasz kraj, Klub oraz Czechowice-Dziedzice na arenach międzynarodowych.

Ponadto w systemie Sportu Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki od 4 sezonów klub MKS Czechowice-Dziedzice zajmuje I miejsce w Powiecie Bielskim, a w roku 2021  został sklasyfikowany na II miejscu w Województwie Śląskim oraz na 60 miejscu w Polsce na 4500 sklasyfikowanych klubów.

Mając na uwadze sportowe wyniki zawodników, zaangażowanie trenerów i działaczy w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz całokształt działalności Klubu, który promuje naszą gminę w kraju i na arenie międzynarodowej, Komisja ds. przyznania nagrody Promotio Urbis przyznała Miejskiemu Klubowi Sportowemu Czechowice-Dziedzice nagrodę Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D. 2022.

***

Nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice została ustanowiona przez Radę Miejską w maju 1996 roku. Nagroda jest formą wyróżnienia i uhonorowania najwybitniejszych osób związanych z Gminą Czechowice-Dziedzice. Przyznawana jest animatorom życia kulturalnego, naukowego, sportowego, społecznego – osobom i zespołom osób, które wyróżniają się w swojej pracy i pasji.

Nie