Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Etapy prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem planistycznym, w oparciu o który powinniśmy kreować rozwój w gminie. Dla prawidłowego określenia obszarów, celów i kierunków rozwoju stosowany jest w naszej Gminie model partycypacyjno-ekspercki, zapewniający szeroki udział interesariuszy, którzy są zarówno kreatorami, jak i beneficjentami rozwoju gminy.

Udział społeczności lokalnej będzie stanowił istotny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice na najbliższe lata.

Mając na celu szeroką partycypację społeczności lokalnej w proces opracowywania kluczowego dla rozwoju Gminy dokumentu strategicznego, przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców i radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nt. stanu obecnego i perspektyw rozwojowych Gminy. Zaplanowano także konsultacje założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku z mieszkańcami, radnymi, radami osiedli i sołeckimi, organizacjami pozarządowymi.

W procesie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku kluczowy będzie także etap konsultacji społecznych, w którym wszyscy interesariusze gminy będą mogli zgłosić uwagi do opracowanego projektu.

 

schemat

Nie