Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Dotacje na własny biznes. Nabór trwa do 26 marca

Gmina Czechowice-Dziedzice wraz z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

W związku z powyższym, informujemy, że od 15.03 do 26.03.2021 r.  trwać będzie nabór uczestników do projektu. Dokumenty rekrutacyjne (tj. formularz rekrutacyjny – stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników) można będzie składać osobiście w terminie od 15.03 do 26.03.2021 r. na Dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w godzinach pracy Urzędu lub w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej w godzinach pracy Stowarzyszenia.

W ramach projektu o wsparcie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia – osoby niepracujące, należące do jednej z poniższych kategorii:

  • kobiety, w szczególności powracające po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne

oraz osoby ubogie pracujące lub pracujące (powyżej 30 roku życia) na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia) - z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Wsparcie w projekcie udzielone będzie w formie/postaci:

  1. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
  2. uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2 600,00 zł miesięcznie.

Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach oraz skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 27 (18 kobiet i 9 mężczyzn) przedsiębiorczych osób.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu, które odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Google Meet w czwartek 11.03.2021 o godzinie 10:00. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: dotacje@bcp.org.pl

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 699 710 063; e-mail: dotacje@bcp.org.pl.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej oraz w:

  • Urzędzie Miejskim  w Czechowicach Dziedzicach - Wydział Strategii i Rozwoju, Plac Jana Pawła II 4/4, Czechowice-Dziedzice, a także na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1
  • Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” przy ul. Cieszyńskiej 367, Bielsko-Biała.

Zapraszamy do składania wniosków!

Poniżej Regulamin rekrutacji uczestników wraz z załącznikami.

Logotypy

Nie