Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Dalsza termomodernizacja gminnych obiektów. Z wysokim wsparciem środków unijnych

Dotację w wysokości przeszło 5,3 mln złotych otrzymała Gmina Czechowice-Dziedzice na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II”. W ramach jego realizacji przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, Ligocie i Zabrzegu. W obiektach pojawią się nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania oraz panele fotowoltaiczne.

logotypy

Realizacja projektu, który otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 już się rozpoczęła i potrwa do końca czerwca 2023 roku. Całkowita wartość projektu to 7.256.401,12 zł, a przyznane dofinansowanie to aż 5.323.948,93 zł. Realizacja zadań termomodernizacyjnych, które na długie lata wydatnie obniżą koszty utrzymania sześciu gminnych obiektów, będzie zatem kosztowała gminę niespełna dwa miliony złotych.

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice z wykorzystaniem w części obiektów odnawialnych źródeł energii: Szkole Podstawowej w Zabrzegu, Przedszkolu Publicznemu nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie, Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej i w obiekcie przeznaczonym na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach (budynek po dawnej Szkole Specjalnej nr 4).

Ogólny zakres prac ujętych we wniosku:

 • roboty budowlane termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, stropów, dachów,
 • docieplenie elewacji,
 • roboty budowlane uzupełniające: dachy i daszki, instalacje odgromowe, odwodnienie, nadbudowa attyk, podjazdy, schody, kominy, tynki bez ocieplenia, obróbki blacharskie, drenaż, elementy drobne elewacji,
 • roboty instalacyjne: klimatyzacja, instalacje c.o. i c.w.u., wentylacje, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, instalacja wewnętrzna gazu, kotłownia gazowa,
 • montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami oraz przebudową rozdzielni głównej budynku i wymianą liczników energii elektrycznej.

Zakres szczegółowy poszczególnych zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie:

 1. Szkoła Podstawowa w Zabrzegu – roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku głównym i sali gimnastycznej (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, stropu, nawiewniki higrosterowalne), roboty budowlane uzupełniające (kraty w oknach, rolety, daszki, odwodnienie dachu, instalacja odgromowa, odwodnienie obiektu), roboty instalacyjne (instalacja klimatyzacji), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi.
 2. Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach – roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, stropodach, ocieplenie tarasu nad budynkiem kuchni), roboty budowlane uzupełniające (nadbudowa attyk, strop nad wejściem głównym, odwodnienie tarasu, podjazd dla wózków, schody, instalacja odgromowa, remont stropu, remont kominów, tynki bez docieplenia), modernizacja systemu grzewczego (instalacja c.o., izolacja termiczna, wentylacja i klimatyzacja), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi.
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach – roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, stropodach, ocieplenie dachu), roboty budowlane uzupełniające (odwodnienie dachu, attyki, kominy, obróbki blacharskie, drenaż, instalacja odgromowa, daszki, schody), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o.), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi oraz przebudowa istniejącej rozdzielni głównej szkoły i wymiana liczników energii elektrycznej.
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie – roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna, ocieplenie ścian w gruncie, piwnic,ścian zewnętrznych, strop), roboty budowlane uzupełniające (odwodnienie dachu, drenaż, instalacja odgromowa, daszki, elementy drobne na elewacji), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o.), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi oraz przebudowa istniejącej rozdzielni głównej szkoły i wymiana liczników energii elektrycznej.
 5. Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej – roboty budowlane termomodernizacyjne (ocieplenie płytami z wełny mineralnej dachu, ocieplenie ścian na gruncie, ścian budynku, stropu nad piwnicą, stolarka okienna i drzwiowa), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem kotła gazowego).
 6. Nowa siedziba Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach – roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku B (izolacja ścian piwnic, stolarka okienna i drzwiowa, izolacja stropodachu, ścian strychowych, pokrycie dachu, docieplenie elewacji budynku ocieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych, stropodach, ocieplenie dachu) oraz roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku C (docieplenie elewacji, izolacja ścian fundamentowych, izolacja dachu), roboty instalacyjne (modernizacja systemu grzewczego, w tym: instalacja c.o., instalacja wewnętrzna gazu, kotłownia gazowa), roboty instalacyjne w zakresie klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Tak