Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki Przejdź do mapy portalu

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty! Bez głosów sprzeciwu

Na sesji 20 grudnia br. Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023. Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości 236 380 542,82 zł, w tym dochody bieżące 216 192 379,33 zł i dochody majątkowe 20 188 163,49 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku powinny się zamknąć w kwocie 249 089 650,44 zł, w tym wydatki bieżące 215.778.655 zł i wydatki majątkowe 33 310 995,44 zł.  

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 709 107,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki w wysokości 7 253 335,41 zł (kredyt – 3 454 106,17 zł, pożyczka – 3 799 229,24 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272 184,49 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 5 183 587,72 zł.


Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 15 713 213,79 zł, a rozchody 3 004 106,17 zł (w tym pożyczki 509 046,18 zł i kredyty 2 495 059,99 zł). Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 926 445 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (650 000 zł) oraz na zadania jednostek pomocniczych (276 445 zł).

Tak