naglowek3.jpg
Piątek, 20.09.2019    
Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Program informatyzacji
Program informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego został opracowany na lata 2008-2015 i przyjęty uchwałą Nr XXVII/251/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 grudnia 2008 r. 

Program jest dokumentem określającym cele i kierunki informatyzacji, będące podstawą do określenia konkretnych zadań zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliższych lat. Powstał w oparciu o informacje i dane pozyskane z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz podczas konsultacji z operatorami lokalnymi.

Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Czechowice – Dziedzice, a jego osiągniecie będzie możliwe, poprzez realizację następujących celów operacyjnych: 
1.1 – Budowa i modernizacja infrastruktury IT Urzędu Miejskiego.
1.2 – Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej.
1.3 – Tworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu.
1.4 – Rozwój technologii VoIP, usług multimedialnych, monitoringu wizyjnego Gminy 
w oparciu o miejską sieć teleinformatyczną.
1.5 – Poprawa wyposażenia jednostek publicznych w sprzęt komputerowy.
2.1 – Prowadzenie i promocja szkoleń oraz warsztatów w zakresie wykorzystania ICT dla mieszkańców, pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.
2.2 – Integracja elektronicznych zasobów bazodanowych.
3.1 – E – urząd – rozwój elektronicznych usług świadczonych przez administrację samorządową.
3.2 – E – gmina – rozwój elektronicznych usług świadczonych na obszarze gminy w ramach oświaty, kultury i sportu.
3.3 – Stworzenie systemu Elektronicznej Karty Miejskiej.

Analizując zakres zadań jakie należy podjąć w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego , można przedstawić metodykę jaka będzie służyć do podejmowania przedsięwzięć realizacyjnych. Po pierwsze, istotne jest podjęcie zadań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury teletechnicznej Urzędu Miejskiego oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Te działania umożliwią realizację założeń E-urzędu. Kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa informacyjnego będzie podjęcie działań ukierunkowanych na budowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy, która umożliwi komunikację pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również pośrednio umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom Czechowic-Dziedzic. Powyższe działania są podstawą do wdrożenia elektronicznej administracji na terenie całej gminy (E-gmina), a realizując system Elektronicznej Karty Miejskiej można wdrożyć nieograniczoną ilość elektronicznych usług realizowanych z jej użyciem.
 
Pełna wersja Programu informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Czechowice-Dziedzice znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
------------------------------------------- 
 
Po rocznym okresie starań o przystąpienie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach do prac nad rozwojem e-usług w regionie, w dniu 4 maja 2009 r. została zawarta umowa, dzięki której staliśmy się pełnoprawnymi Partnerami projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług. 
Dotychczas jedynymi dostępnymi metodami dostarczania dokumentów do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach było przesłanie ich pocztą tradycyjną lub osobiste dostarczania dokumentów papierowych na biuro podawcze w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30). 
Przystąpienie po projektu SEKAP umożliwiło uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, dzięki której powstała możliwość dostarczania do urzędu dokumentów elektronicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 
Więcej o działaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
  
 -------------------------------------------
 
W dniu 6 lutego 2012 r. w wyniku podpisania umowy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, wspólnie z dwoma partnerami Urzędem Miasta Radlin oraz Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, rozpoczął realizację projektu pn. „Nowoczesny Samorząd = Przejrzysty Samorząd.”

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 559 800,00 zł. 

W ramach projektu planuje się modernizację systemu zarządzania, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w procesie obsługi obywatela oraz wdrożenia systemu udostępniającego dane przez Internet, pozwalającego na autoryzowany dostęp osób prawnych i fizycznych m.in. do informacji podatkowych.

Realizacja projektu wpisuje się w cel operacyjny 3.1 – E-urząd – rozwój elektronicznych usług świadczonych przez administrację samorządową i przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Czechowice-Dziedzice. 
 
Więcej o projekcie „Nowoczesny Samorząd = Przejrzysty Samorząd” znajduje się na stronie www.przejrzystysamorzad.pl.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki