naglowek3.jpg
Piątek, 20.09.2019    
Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Gospodarka wodno-ściekowa

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączyć swoją nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków nie ma obowiązku przyłączenia budynku do powstającej sieci kanalizacyjnej. Należy jednak pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania zawarte m.in. w ustawie Prawo Wodne, Prawo Budowlane, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Pamiętać również należy o ustawowym obowiązku zgłoszenia Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Odpowiedni formularz zgłoszenia do pobrania - w załączniku.

Natomiast zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice właściciele nieruchomości, nie mający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nie posiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę. Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych znajduje się w załączeniu.

Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż
4 razy w ciągu roku.

Należy przez to rozumieć, iż ilość wywiezionych ścieków musi być równa ilości zużytej na danej nieruchomości wody.

Mieszkańcy naszej gminy muszą być świadomi, że ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem. To nie tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych a tym samym stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
  2. Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. (zmieniona uchwałą nr XIV/113/15 z dnia 15 października 2015 r. oraz uchwałą nr XX/186/16 z dnia 23 lutego 2016 r.)
  3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. u. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880)
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki