naglowek3.jpg
Sobota, 21.09.2019    
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
burglo1.png
Mieszkańcy pytają - Burmistrz odpowiada:
Ważne!

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej - etap 2:
Warto wiedzieć

Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Nabór kandydatów do bazy dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
24-06-2019    

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach  prowadzi stały nabór kandydatów do bazy dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych
  w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
  o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
  w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z dn.8 kwietnia 2015 r. poz. 583 ze zmianami)

Do podstawowych obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora należy przede wszystkim sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego a także reprezentowanie jego interesów w sprawach urzędowych.

Opiekun prawny lub kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej obowiązany jest wykonywać powierzone czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką
i interes społeczny.

Opiekun zobowiązany jest także, w terminach oznaczonych przez właściwy sąd opiekuńczy,
składać sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia
go od niej.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • wyrazić zgodę na przetwarzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora prosimy o złożenie  załączonego oświadczenia do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37,
w kopercie zatytułowanej „kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” lub kontakt telefoniczny
032 215 23 88 lub emaliowy   z tutejszym Ośrodkiem.

Dodatkowych informacji udzielają:
Zespół ds. pracy socjalnej - codziennie w godzinach pracy Ośrodka

Czechowice-Dziedzice ul. Mickiewicza 19, tel. 32 215 30 60,

Zespołu ds. pierwszego kontaktu, - codziennie w godzinach pracy Ośrodka

Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37, pokój nr 2, tel. 21 215 23 88 wew. 20

OPS, PM

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki