naglowek3.jpg
Sobota, 21.09.2019    
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
burglo1.png
Mieszkańcy pytają - Burmistrz odpowiada:
Ważne!

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej - etap 2:
Warto wiedzieć

Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Czechowice-Dziedzice - przyjazne miejsce dla aktywnych i przedsiębiorczych ludzi
29-06-2015    

„Gmina Czechowice-Dziedzice przyjazna mieszkańcom, promująca ich aktywność i troszcząca się o ich bezpieczeństwo oraz dbająca o rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym” – tak brzmi zapis głównego celu, ujęty w treści projektu strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice 2020+.

Konsultacje społeczne tego dokumentu rozpoczęły się 11 czerwca. Jeszcze przez kilka dni, do czwartku 2 lipca, czekamy na Państwa opinie.

Planowanie rozwoju gminy jest działaniem porządkującym bieżące i zakładane przedsięwzięcia samorządu w taki sposób, aby w dłuższej perspektywie czasowej osiągnąć w sposób optymalny zamierzone efekty. Powszechnie akceptowana wizja gminy powinna być wyrazem porozumienia mieszkańców, lokalnych władz, liderów i organizacji. Zarysowane w strategii cele i kierunki działań powinny zaś stanowić punkty oparcia dla decyzji bieżących, szczególnie tych związanych z wydatkowaniem publicznych środków. Przekonująco zarysowana wizja rozwoju ułatwi także ubieganie się przez Gminę Czechowice-Dziedzice i inne działające tu podmioty o wsparcie finansowe ich działań ze źródeł zewnętrznych.

W projekcie nowej strategii założono horyzont planistyczny obejmujący okres programowania Unii Europejskiej przypadający na lata 2014-2020. Wizja rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice, zarysowana jako cel nadrzędny, jest spojrzeniem poza ten horyzont i sięga trzeciej dekady bieżącego stulecia, co znajduje swoje odzwierciedlenie w tytule dokumentu. Została ona określona w sposób następujący:

W trzeciej dekadzie XXI w. Gmina Czechowice-Dziedzice jest istotnym ośrodkiem rozwoju w skali regionu, a współtworząc z Bielskiem-Białą aglomerację bielską stanowi najsilniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa śląskiego.

Czechowice-Dziedzice są miejscem rozwiniętego, nowoczesnego, nieuciążliwego dla środowiska przemysłu. Cechą wielu działających tu przedsiębiorców jest wysoka zdolność współpracy sieciowej i kooperacji, a także wysoki stopień innowacyjności stosowanych rozwiązań. Duże firmy produkcyjne zlokalizowane są głównie we wschodniej części miasta w pasie wzdłuż rzeki Biała. Tereny te są w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców skomunikowane z głównymi trasami drogowymi i kolejowymi przecinającymi obszar Gminy. Wzdłuż drogi krajowej nr 1 i obwodnicy przemysłowej miasta inwestują kolejne firmy produkcyjne. Bardzo dobrze rozwinięte na obszarze całej Gminy są sektory mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z których produktów i usług korzystają mieszkańcy Gminy i regionu. Wybrane produkty są znane i cenione przez odbiorców i konsumentów krajowych i zagranicznych.

Obok dobrze rozwiniętych usług komercyjnych społeczność Gminy Czechowice-Dziedzice korzysta z wysokiej jakości usług publicznych w sferach administracji, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Na obszarze całej Gminy sprawnie funkcjonują systemy gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się powszechnym standardem.

Społeczność Gminy cechuje się poziomem aktywności społecznej nie mniejszym, niż w innych ośrodkach regionu. Dla pożytku publicznego działają liczne organizacje tworzone i zarządzane przez aktywnych członków lokalnej społeczności, którzy mogą liczyć na wsparcie samorządu i sektora gospodarczego. Współpraca ta przynosi korzyści wszystkim jej stronom.

Mieszkańcy chętnie stosują współczesne technologie komunikacyjne do korzystania z szerokiego zakresu udostępnionych przez administrację i sektor gospodarczy e-usług.

Zagospodarowanie przestrzenne Gminy ma charakter dychotomiczny. Wschodnią część Gminy stanowi miasto Czechowice-Dziedzice. Na zachód od drogi krajowej numer 1 rozciągają się obszary sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg, cechujące się postępującą suburbanizacją. Zjawisko to jest kontrolowane w taki sposób, aby nie dopuścić do ograniczenia wysokich walorów krajobrazu przyrodniczego Gminy oraz zminimalizować niebezpieczeństwa związane z zagrożeniem powodziowym.

Obszary miejskie oraz obszary sołectw charakteryzuje spójność, która przejawia się funkcjonalną siecią dobrze utrzymanych dróg publicznych z wyodrębnionymi ciągami ruchu rowerowego i pieszego, estetycznym i komunikatywnym oznakowaniem ulic i położonych przy nich obiektów. Centrum miasta, w obrębie którego koncentrują się usługi komercyjne i administracyjne, jest wyraźnie zaznaczone trójkątem ulic Legionów, Kolejowej, Słowackiego i Barlickiego. Poprzez dolinę Potoku Czechowickiego jest ono atrakcyjnie skomunikowane z najcenniejszym obszarem historycznego dziedzictwa wyznaczonym przez Pałac Kotulińskich i jego otoczenie.

W projekcie nowej strategii określono także cele szczegółowe oraz kierunki działań, których realizacja powinna przybliżyć Gminę do urzeczywistnienia powyższej wizji. Każdy mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega, który chciałby wyrazić swoją opinię, jeszcze do czwartku 2 lipca może wnosić uwagi do projektu dokumentu. Do zgłaszania uwag można posłużyć się formularzem, który – podobnie jak projekt strategii – znajdą Państwo w załączeniu do niniejszej informacji.

SR/ŁP

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki