naglowek3.jpg
Środa, 18.09.2019    
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
burglo1.png
Mieszkańcy pytają - Burmistrz odpowiada:
Ważne!

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej - etap 2:
Warto wiedzieć

Przydatne linki

pz.jpg
obywatel_slider.(5047590_3443284).jpg
LOGO Razem Bezpieczniej.jpg
Stypendia socjalne 2015-2016
grafika
03-09-2015    

Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) na rok szkolny 2015/2016 składać należy w dniach:

 • od 1 do 15 września 2015 r. dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
 • oraz od 1 do 15 października 2015 r. dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb socjalnych do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • od 1 do 15 września dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • od 1 do 15 września 2015 r. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 •  od 1 do 15 października 2015 r. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

w godz. od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do środy), od 7:30 do 17:30 (w czwartek), od 7:30 do 13:30 (w piątek) w w/w wydziale pokój 105, tel. 32 21 47 111.

Według ustawy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163) czyli 456 zł netto.

Wykaz dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:

 • oświadczenie lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015 r.),
 • oświadczenie o otrzymanych świadczeniach społecznych oraz przysługujących im dodatkach, a także alimentach
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych
  w PUP,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, która nie otrzymuje zasiłku lub zaświadczenie z powiatowego Urzędu pracy o wysokości pobranych świadczeń oraz zasiłków,
 • oświadczenie lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobranych zasiłkach stałych oraz okresowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika,
 • decyzja, zaświadczenie z ZUS-u lub odcinek pocztowy o wysokości pobieranego świadczenia,
 • poświadczenie powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (250 zł)
 • oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu złożone pod odpowiedzialnością karną,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodzinny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:

 • oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika  właściwego Urzędu Skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności:

na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej

- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierające informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

- zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów zawierającej informacje o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- dokument potwierdzający opłacanie składek ZUS

w formie karty podatkowej:

- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku.

W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu rodzina uzyskała ostatni dochód - brany jest wówczas pod uwagę dochód za wrzesień 2015r. Należy przy tym udokumentować „dochód utracony”.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia w zamian zaświadczeń mogą złożyć oświadczenia dotyczące powyższych faktów. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.): „kto, składając zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę lub składa fałszywe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

SP/UM, PM

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
KONTAKT
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki