Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow wrzesień 2009 arrow III Memoriał Henryka Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego
III Memoriał Henryka Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego PDF Drukuj E-mail
wtorek, 22 wrzesień 2009
Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja jednego z największych wydarzeń sportowych naszego regionu. 26 września br. (sobota)  w Zabrzegu odbędzie się Międzynarodowy Memoriał Henryka Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego. Celem imprezy biegowej jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku oraz oddanie hołdu i czci śp. Henrykowi Puzoniowi, poprzez uczestnictwo w biegu. Zapraszamy do sportowych zmagań.

 Życiorys Henryka Puzonia

    Henryk Puzoń urodził się 25 lipca 1954 roku. Już od dzieciństwa, okazywał swoje zainteresowania sportem i turystyką. Tak po ukończeniu zabrzeskiej szkoły kontynuował swoje hobby w szkole średniej, aby ostatecznie ukończyć studia na AWF w Katowicach. Został nauczycielem w szkole w Zabrzegu, gdzie pracował do ostatnich dni swojego życia. Swoją pracą przyciągał rzesze młodzieży do uprawiania sportów, a zwłaszcza lekkiej atletyki, którą sam trenował uczestnicząc w różnego typu zawodach lekkoatletycznych, a także maratonach i biegach ulicznych na terenie całego kraju.
    Pod jego wodzą uczniowie tejże szkoły zdobywali laury w każdej dyscyplinie sportu, zawdzięczając swoje sukcesy ciężkimi i wymagającymi lekcjami wf z panem Henrykiem.
    Urozmaiceniem zajęć szkolnych były częste wycieczki, obozy sportowe, rekreacyjne na Mazurach, w górach, a od 2004 roku, zgrupowanie w ramach programu PZLA Sportowe Wakacje, oraz inne które Henryk Puzoń organizował. Utrzymywał bardzo dobre kontakty z młodzieżą i chciał by przez sport odnalazła swoje powołanie, więc postanowił utworzyć LUKS Zabrzeg, w którym mieli się gromadzić przyszli lekkoatleci. Już po roku działania tej organizacji, klub znany byl już na całym Śląsku, dzięki sukcesom jego zawodników. Pełnił w nim dwie funkcje: trenera i prezesa, z którego tytułu słynął, gdyż wcześniej sprawował władzę w klubie piłkarskim LKS Sokół Zabrzeg. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej, swój wolny czas poświęcał dzieciom i młodzieży na pozalekcyjnych zajęć wf, a także na organizowaniu zawodów sportowych (lekkoatletycznych, biegów przełajowych, piłki nożnej, siatkówki, gimnastyki artystycznej), po to, by młodzi ludzie poznawali sport od wewnątrz, by poczuli jego smak i podążali za nim.
    W 2004 roku wraz z ks. Robertem Samselem rozpoczął coroczne zawody lekkoatletyczne dla służby liturgicznej. Swoje zaangażowanie w tą imprezę potwierdzał wspaniałą organizacją i poświęceniem. 11 września 2006 roku na popołudniowych zajęciach szkolnych wybiegł jak zazwyczaj z grupą młodzieży na rozgrzewkę, pobiegł i już nie powrócił, teraz uczestniczy w niekończącym się biegu wraz z Aniołami i Świętymi w niebie, gdzie wierzymy, że tam czeka na nas.
    Pogrzeb śp. Henryka był wielką manifestacją młodzieży, dzieci, mieszkańców okolic, i przyjaciół z całej Polski. W dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Tymi słowami żegnał Naszego Pana od wf Jego przyjaciel – ks. Robert Samsel. Niech te zawody będą podziękowaniem za całe Jego życie – nie zmarnowane, lecz w pełni wykorzystane w poczuciu ducha sportu.

Regulamin

I. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja Śląska, Powiatu Bielskiego, Gminy Czechowice- Dziedzice i terenów położonych wokół Jeziora Goczałkowickiego.
3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Gminie Czechowice- Dziedzice.
4. Oddanie hołdu i czci śp. Henrykowi Puzoniowi, poprzez uczestnictwo w biegu.
5. Nauka dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR
1. Młodzieżowa Rada Miasta w Czechowicach- Dziedzicach.
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Zabrzegu.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach- Dziedzicach.
4. LKS „Sokół: Zabrzeg.
5. Zespół Szkół im. Józefa Londzina w Zabrzegu.

III. PATRONAT HONOROWY
1. Małgorzata Puzoń.
2. Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej- Poseł Krzysztof Putra.
3. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sportu- Poseł Jacek Falfus.
4. Burmistrz Gminy Czechowice- Dziedzice- Marian Błachut.
5. Przewodniczący Rady Miasta w Czechowicach- Dziedzicach- Marek Kwaśny.
6.Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Katowicach- Tomasz Czerwiecki.
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach- Dziedzicach- Adam Leśnik.
8. Dyrektor ZS. im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu- Barbara Parchańska.
9. Sołtys Zabrzega Władysław Wiśniewski.
10. Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Zabrzeg- Andrzej Wrzoł.
11. Olimpijczyk Jacek Bednarek.

IV. TERMIN I MIEJSCE
26 wrzesień (sobota) 2009r. Zabrzeg k. Czechowic- Dziedzic, stadion MOSiR Czechowice- Dziedzice w Zabrzegu – LKS Sokół Zabrzeg na ul. Stadionowej 30.

V. Godzina rozpoczęcia: 10.00

VI. Bieg główny:
Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego ze startem i metą na stadionie LKS „Sokół” Zabrzeg w Zabrzegu.

1.Trasa: liczy 10km., biegnie począwszy od stadionu LKS „sokół” Zabrzeg następnie ulicami: Spacerową, Do Zapory, Wałem Przeciwpowodziowym, Koroną Zbiornika Goczałkowickiego, Gminna, Maciejowicką, Stadionową, z metą na stadionie w Zabrzegu. Nawierzchnia różna: bieżnia, żużlowa, asfalt, żwir.
a) Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
b) Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu od mety oraz zabezpieczona przez służby do tego uprawnione.
c) Punkty medyczne- za kolumną uczestników poruszać się będzie karetka na mecie będzie znajdować się druga karetka „R” w punkcie medycznym.
2. Kategorie wiekowe:
 • Mężczyźni rocznik  1993-1992
 • Mężczyźni rocznik  1991-1989
 • Mężczyźni rocznik  1988-1983
 • Mężczyźni rocznik  1982-1962
 • Mężczyźni rocznik  1961 i starsi
 • Kobiety rocznik  1993-1992
 • Kobiety rocznik  1991-1989
 • Kobiety rocznik  1988-1983
 • Kobiety rocznik  1982-1962
 • Kobiety rocznik  1961 i starsze
3. Kategorie open:
 • Mężczyźni- miejsca 1-6
 • Kobiety- miejsca 1-6
VII Biegi memoriałowe:
Pozostałe biegi zostaną rozegrane w ramach Memoriału Henryka Puzonia, na obiekcie LKS „Sokół” Zabrzeg na ul. Stadionowej 30.
1. Kategorie wiekowe

1.    Chłopcy rocznik 1994
2.    Chłopcy rocznik 1995
3.    Chłopcy rocznik 1996
4.    Chłopcy rocznik 1997
5.    Chłopcy rocznik 1998
6.    Chłopcy rocznik 1999
7.    Chłopcy rocznik 2000
8.    Chłopcy rocznik 2001 i młodsi

1.    Dziewczęta rocznik 1994
2.    Dziewczęta rocznik 1995
3.    Dziewczęta rocznik 1996
4.    Dziewczęta rocznik 1997
5.    Dziewczęta rocznik 1998
6.    Dziewczęta rocznik 1999
7.    Dziewczęta rocznik 2000
8.    Dziewczęta rocznik 2001 i młodsze
 
2. Trasa: Na obiekcie LKS „Sokół” Zabrzeg, dla poszczególnych kategorii niżej przedstawionych trasa wynosi: 1. Około 2000m.; 2. Około 2000m.; 3. Około 2000m.; 4. Około 2000m.; 5. Około 1000m.; 6. Około 1000m,; 7. Około 400m.; 8. Około 400m.

VIII. Uczestnictwo
1. W biegu głównym może uczestniczyć każdy kto ma ukończone 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna).
2. W biegach memoriałowych mogą brać udział wszyscy chętni do 15 lat (włącznie) posiadający aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna) na udział w zawodach.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach memoriałowych muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od 7.30 do 9.00, natomiast uczestnicy biegu głównego od 7.30 do 11.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymacje) ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie, bądź zgodę rodzica na uczestnictwo w zawodach.
4. Decyzję lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
5. Sędzia Główny i Dyrektor Zawodów mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
6. Na czas biegu uczestnicy są ubezpieczenie przez organizatorów.
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. Wyniki i rezultaty czasowe pojawią się  30 min. po zakończeniu biegu na tablicy ogłoszeń.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
9.Pobieranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
10. W dniu biegów będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Magazyn będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00. Wydawanie worków z depozytów będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
11. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.
12. Uczestników II Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego obowiązuje niniejszy regulamin.

IX. Zgłoszenia
1. Biuro Organizacyjne III Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego znajduję się w siedzibie LKS Sokól Zabrzeg, 43-516 Zabrzeg, ul. Stadionowa 30 (czynne od 1 września do dnia zawodów w godz. 17-19), telefon/fax: (0-32)215-72-86 oraz w siedzibie LUKS Zabrzeg: ul. Pytla 1,43-516 Zabrzeg.
2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie: www.zabrzeg.net.pl do dnia 25 września, faxem, pocztą: LUKS Zabrzeg: ul.Pytla1, 43-516 Zabrzeg, e-mailem: lub osobiście w Biurze Organizacyjnym.
3. Zgłoszenie powyżej 10 osób należy zgłosić przynajmniej tydzień przed zawodami.
4. Zgłoszenia w dniu 25 września tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym w Zabrzegu lub Czechowicach- Dziedzicach, a w dniu 26 września  w godzinach od 7.30do 11.00.
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
5zł- wpłata do dnia 31.08.2009r.; 10zł – wpłata do dnia 20.09.2009r.; 15 zł – wpłata po dniu 20.09.2009r.; 3 zł – wysokość wpłaty młodzieżowej w wieku 10-18 lat.
6. Zawodnicy w wieku poniżej 10 lat, powyżej 70 roku życia oraz mieszkańcy gminy Czechowice- Dziedzice zwolnieni są z opłat startowych.
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
8. Kwotę opłaty startowej należy wpłacić gotówką w Biurze Organizacyjnym.
9. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
•    numer startowy
•    worek na odzież do przechowalni
•    koszulkę z nadrukiem okolicznościowym (bieg główny)
•    bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój o pojemności 0,5l
•    każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy

X. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej mężczyzn w biegu głównym:
    I miejsce – 500.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
     II miejsce – 400.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
    III miejsce – 300.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
    IV miejsce – 150.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
    V miejsce – 100.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
    VI miejsce – 50.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu

2. W klasyfikacji generalnej kobiet w biegu głównym:
    I miejsce – 500.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
    II miejsce – 400.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
    III miejsce – 300.-zł + Puchar Wicemarszałka Sejmu RP
    IV miejsce – 150.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
    V miejsce – 100.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
    VI miejsce – 50.-zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu

3. W poszczególnych kategoriach w biegu głównym.
    I miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    II miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    III miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    V miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu

4. W poszczególnych kategoriach w Biegach Memoriałowych.
    I miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    II miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    III miejsce – medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    V miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu
    VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu

5. W klasyfikacji zespołowej (Szkoła lub Klub- min.10 osób)
    I miejsce – puchar
    II miejsce – puchar
    III miejsce – puchar
    IV miejsce - dyplom
    V miejsce - dyplom
    VI miejsce – dyplom

6. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda za rekordy trasy dla kobiet i mężczyzn – 100zł wynosi on: 31:50:56 (mężczyźni), 36:57:15 (kobiety)

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Szczegóły na: www.memorialhenrykapuzonia.pl

/WYCIĄG Z REGULAMINU BIEGU/

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL