Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow OPIEKA, ZDROWIE, PROFILAKTYKA arrow Pomoc
Pomoc PDF Drukuj E-mail
 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY NA TERENIE GMINY?Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim
Plac Jana Pawła II 3/3
tel. 32 214-71-61, 32 214-71-77
e-mail:
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
(działania profilaktyczne na terenie gminy, postępowanie w sprawach skierowania na leczenie odwykowe)

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37
tel. 32 215-44-09, 32 215-23-88
Filia
ul. Nad Białką 1b
tel. 32 214-51-37
Pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku - 7:00 do 10:00 (za wyjątkiem czwartku)
W wyjątkowych sytuacjach codziennie - 7:00 do 15:00
(praca socjalna, poradnictwo, wsparcie, udzielanie pomocy materialnej)

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach
oraz Dzienny Oddział Odwykowy
ul. Nad Białką 1b
tel. 32 215-97-40
(terapia, poradnictwo, diagnostyka uzależnień, wsparcie dla rodzin, Dzienny Oddział Odwykowy)

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Węglowa 56 (przyziemie kościoła pw. Św Barbary, wejście od strony ul. Traugutta) 
tel. 669-81-80-36
konsultant:
poniedziałek 15:00-18:00
środa 9:00-12:00
psycholog:
czwartek 15:00 do 18:00
prawnik:
środa 15:00 do 17:00
(pomoc psychologiczna i prawna w sprawach rodzinnych m. in. konflikty małżeńskie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbania opiekuńczo- wychowawcze wobec dzieci, terapia małżeńska, terapia rodzinna)

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Węglowa 56 (przyziemie kościoła pw. Św Barbary, wejście od strony ul. Traugutta) 
tel. 669-81-80-36
konsultant:
wtorek 15:00-19:00
(pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, informacja i edukacja dla rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i zagrożonej narkomanią, konsultacje dla młodzieży używającej substancje psychoaktywne, poradnictwo)

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 814-62-21
Ośrodek czynny jest całodobowo
(pomoc w sytuacjach kryzysowych: ostra przemoc, samobójstwa, utrata bliskiej osoby, śmierć członka rodziny)

Grupy AA na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Grupa BARBARA
wtorek godz. 17:00 (ul. Węglowa 56, salka przy parafii pw. Św. Barbary)
Grupa ŻYCIE
czwartek godz. 17:00 (Aleja Św. Andrzeja Boboli 2, salka przy parafii pw. Św. A. Boboli)
Grupa PIONIERZY
piątek godz. 10:00 (ul. Nad Białką 1b, Miejski Ośrodek Terapii i Uzależnień)
Grupa CLEVELAND
niedziela godz. 19:00 (ul. Legionów 57, salki przy parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych)

Grupy AL-ANON najbliższe dla Gminy Czechowice-Dziedzice
Grupa MOTYL
środa godz. 17:00 (ul. Krasińskiego 17 - klub ARKA, Bielsko-Biała)
Grupa NIEZALEŻNA
od poniedziałku do piątku godz. 11:00-13:00 oraz 19:00-21:00 (ul. Inwalidów 6, tel. 795-753-451 - Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, Bielsko-Biała)

We wszystkich punktach pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE!
 
 
 
 
 
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL