Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow OPIEKA, ZDROWIE, PROFILAKTYKA arrow Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień PDF Drukuj E-mail
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach


Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach -Dziedzicach należy w szczególności:
 • kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia,
 • kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych warunkujących ich realizację,
 • wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
 • zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych rejonach miasta i sołectwach,
 • podejmowanie działań profilaktycznych, zmniejszających rozmiar istniejących problemów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • udział w szkoleniach członków GKRPA w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • koordynowanie zadań realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Plac Jana Pawła II 3/3
43–502 Czechowice-Dziedzice
tel. 032 214-71-61
e-mail:


Skład Komisji:
Joanna Badowska - przewodnicząca
Danuta Kopeć
Kinga Gazda - sekretarz Komisji
Agnieszka Borowska-Paszek
Mirosława Góralczyk
Janina Dziech
Nina Budzińska
Renata Buryło
o. Janusz Śliwa
Andrzej Kobiela
Barbara Śleziak-Dranka


A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL