Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow czerwiec 2009 arrow Komunikat dla rolników
Komunikat dla rolników PDF Drukuj E-mail
środa, 17 czerwiec 2009

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przekazuje informację na temat:

Chemiczne zwalczanie zarazy ziemniaka w uprawie ziemniaków

Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych chorób ziemniaka. Powoduje duże straty gospodarcze Choroba poraża liście, łodygi i bulwy. Od kilku lat objawy zarazy obserwowane są coraz częściej również na łodygach. Jest to forma łodygowa zarazy, która pojawia się na wierzchołkach pędów zwykle 1-2 tygodnie wcześniej przed formą liściową zarazy.

Rozwojowi w/w choroby sprzyja wysoka wilgotność (częste opady deszczu) oraz umiarkowane temperatury powietrza (12-180C). W okresach deszczowych zaraza rozszerza się bardzo szybko i w ciągu kilku dni opanowuje całą plantację, na której nać przybiera wygląd spalonej i poczerniałej. W krótkim czasie cała plantacja może ulec całkowitemu zniszczeniu. W dni słoneczne i suche rozwój zarazy ulega zahamowaniu, a porażone tkanki brunatnieją i zasychają. Najintensywniejszy rozwój zarazy w naszych warunkach obserwuje się zwykle w drugiej połowie lata. Skuteczna ochrona ziemniaka przed w/w chorobą wymaga zastosowania w sezonie wegetacyjnym kilku zabiegów chemicznych. Największe znaczenie w przypadku tej choroby ma prawidłowe wyznaczenie terminu pierwszego zabiegu, który powinien być przeprowadzony przed wystąpieniem pierwszych objawów chorobowych.

Pierwszy zabieg należy wykonać zgodnie z sygnalizacją lub według uproszczonego systemu:
  • na plantacjach odmian wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach,
  • na plantacjach odmian późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na odmianach wczesnych.

Do pierwszego zabiegu zaleca się środki o działaniu układowym lub wgłębnym.
Drugi zabieg należy wykonać po upływie 10-14 dni od wykonania I zabiegu - środkami o działaniu wgłębnym lub kontaktowym.

Jeśli jest szczególnie silne zagrożenie zarazą zabieg można wykonać powtórnie środkiem o działaniu wgłębnym lub układowym, a jeśli brak w/w zagrożenia to zabieg wykonać środkiem o działaniu kontaktowym.
Kolejne zabiegi - wykonywać w miarę potrzeb co 7-10 dni środkami o działaniu kontaktowym, pamiętając o przemiennym stosowaniu (różne grupy chemiczne), aby zapobiec uodparnianiu się grzyba.
Krótsze odstępy między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia chorobą (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 15-200C) oraz na plantacjach odmian podatnych na zarazę ziemniaka.
Ostatnim zabiegiem ochrony ziemniaka przed zarazą jest desykacja naci. Zabieg ten chroni bulwy przed porażeniem zarazą i ułatwia zbiór.

UWAGA    !!!

Do zabiegów ochrony roślin można stosować tylko środki dopuszczone do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministra Rolnictwa pod adresem:
www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin

Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, dołączoną do opakowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska [ art.68 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska [art.76 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia [ art.74 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art.71 ust.1,2,3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.
z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL