Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow ŚRODOWISKO
ŚRODOWISKO PDF Drukuj E-mail
Środowisko przyrodnicze naszej gminy na tle rozwoju historycznego ulegało licznym przemianom. Do XVII wieku na terenie Czechowic znajdowały się 2 pokaźne obszary leśne: Las Górny i Las Dolny. W końcu XVIII wieku powstały Renardowice w miejscu osuszonego stawu Dębina. Na obszarze obecnej Gminy prowadzono gospodarkę rolną, której ważnym uzupełnieniem była hodowla ryb. Główne ośrodki hodowli ryb były zlokalizowane wzdłuż rzeki Białej. Do najstarszych stawów należy staw Sokół położony w Ligocie, u zbiegu rzeki Jasienicy i Wapienicy. Choć środowisko przyrodnicze naszej gminy uległo znacznym przekształceniom na skutek działalności gospodarczej nadal można spotkać miejsca, gdzie przyroda jest różnorodna i bogata, zachowując swój naturalny i półnaturalny charakter.

Charakter przyrodniczy Gminy wyznacza głównie przewaga terenów rolniczych z pozostałościami wielkoobszarowej gospodarki rolnej, stawami hodowlanymi oraz szerokim pasmem doliny rzeki Wisły i kompleksem lasów zabrzeskich przylegających do Zbiornika Goczałkowickiego. Mimo mocnego podziału naszej Gminy na część uprzemysłowioną i część rolniczą o terenach otwartych można zauważyć istniejącą równowagę krajobrazową dzięki zachowaniu biokorytarzy w postaci niewielkich zalesionych, zadrzewionych terenów połączonych ciekami wodnymi.

Z uwagi na walory przyrodnicze oraz miejsko-wiejski charakter Gminy Czechowice-Dziedzice przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska poprzez podejmowanie działań opartych na racjonalnym użytkowaniu zasobów naturalnych w zakresie ochrony wód, powietrza, gleby i ziemi oraz przyrody, jak również gospodarki odpadami.

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL