Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow SPORT I REKREACJA arrow Trasy rowerowe
Trasy rowerowe PDF Drukuj E-mail
Środowisko przyrodnicze gminy Czechowice-Dziedzice wyróżnia się niezwykłym bogactwem i różnorodnością. Malownicze tereny wokół miasta można podziwiać uprawiając turystykę pieszą, jak i coraz popularniejszą w naszej miejscowości turystykę rowerową. W roku 2003 oznakowano 56 km ścieżek rowerowych przebiegających trzema trasami:

„Dolina Wisły” – trasa zielona (18,5 km)
Przebieg trasy: Start z MOSiR Kąpielisko Miejskie - wjazd na rondo przy „Starej Gminie” do skrzyżowania z ul. Chałupniczą – skręt w lewo w ul. Chałupniczą - skręt w prawo w ul. Wodną do ul. Księża Grobel i ul. Burzej – przez ławę na rzece Iłownicy – w ul. Objazdową - do ul. Waryńskiego - skręt w lewo w ul. W. W. Korfantego przed wiaduktem kolejowym skręt w ul. Mostową – skręt w prawo w ul. W. W. Sikorskiego – skręt w lewo w ul. Gminną – dojazd do Czarnolesia za budynkami PKP wjazd od strony lasu do Zapory Goczałkowickiej - ul. Do Zapory – w ul. Ks. K. Janoszka- wałem Wisły w ul. Kłosową – skręt w lewo w ulice: Nadwiślańską, Leśną, L. Waryńskiego – do ul. Weneckiej - skręt w lewo w ul. Piasta - w ul. Legionów do mety.
Walory krajobrazowe: Teren od wypływu z zapory w Zabrzegu z prawo i lewobrzeżnym otoczeniem, aż do północno-wschodniej granicy gminy. Obszar posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe. Najbardziej malowniczy, a także najatrakcyjniejszy pod względem przyrodniczym jest fragment rzeki od ujścia z zapory do rogu położonego w Zabrzegu. Szata roślinna zachowała w wielu miejscach charakter naturalny i półnaturalny – zarośla wierzbowe tzw. Wikliny.

„Dolina Podraj”
– trasa niebieska (12,2 km)
Przebieg trasy: Start z MOSiR Kąpielisko Miejskie - wjazd w ul. Chałupniczą - skręt w lewo w ul. Wodną – przez Podkępie, Prusiec w kierunku Podraja ulicami: Wodną, Zajęczą i Potoczną – skręt w lewo w ul. Mazańcowicką – przez Czechowice Górne – przecinając drogę DK-1 w ul. Mazańcowicką – ulicami: Kotulińskiego, Kopernika w kierunku Czechowic Dolnych do mety na – MOSiR.
Walory krajobrazowe: Kompleks leśny Podraj to teren o wysokich walorach krajobrazowo- przyrodniczych. Niewielkie wzgórze porośnięte bukami, grabami, dębami szypułkowymi, lipami i brzozami. Rosną tu również świerki i modrzewie. To jedna z nielicznych wysp leśnych zachowanych w rolniczym krajobrazie zdominowanym przez pola uprawne i łąki. To także ciekawe miejsce pod względem faunistycznym – występują tu objęte ochroną chrząszcze, a także płazy – ropuchy szare, traszki oraz ptaki drapieżne – pustułki i jastrzębie.

„Dolina Iłownicy” – trasa pomarańczowa ( 25,8 km)
Przebieg trasy: Start z MOSiR Kąpielisko Miejskie – wjazd na rondo przy „Starej Gminie” do skrzyżowania z ul. Chałupniczą - skręt w lewo w ul. Chałupniczą - skręt w prawo w ul. Wodną do ul. Księża Grobel i ul. Burzej do ul. Czechowickiej – następnie do ulicy Zabrzeskiej – skręt w ul. Rolników – następnie w ul. Długą - skręt w lewo w ul. Nad Potokiem – w lewo w ul. Ks. J. Kunza – w prawo poprzez ul. Zarzeczną, Nadbrzeżną, Kopaniny Pszczelarską i Graniczną do ul. Zacisznej. Ul. Zaciszną na wprost ponownie poprzez ul. Graniczną - skręt w lewo w ul. Pod Lasem - skręt w prawo w ul. Ptasią poprzez ul. Ogrodników do ul. Miliardowickiej - skręt w prawo w ul. Pasieczną, Objazdową - skręt w prawo przez ławę nad rzeką Iłownicą – kierunek w lewo w ul.Burzej poprzez ul. Wierzbową do ul. Waryńskiego w prawo ( dalej jak trasa zielona).
Walory krajobrazowe: Stawy Sokoły i Hałcnowiec – położone pomiędzy rzekami: Iłownicą, Wapiennicą i Jasienicą otoczone łąkami i polami uprawnymi z rzadko występującym zadrzewieniem śródpolnym. Kompleks stawów hodowlanych wraz z najbliższym otoczeniem jest jednym z ważniejszych obiektów przyrodniczych na terenie gminy. Zachowała się tu unikatowa w skali kraju kolonia lęgowa ślepowrona, który gniazduje na trzech wyspach zlokalizowanych na stawie hałcnowskim.

Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń.
Odcinek IVa nizinny Długość trasy: 9,4km
Przebieg trasy: zaczyna się nieopodal granicy gminy Czechowice-Dziedzice z gminą Jasienia w pobliżu chronionego Bagna Rotuz i kieruje się wzdłuż ul Pszczelarskiej na północny wschód . Po lewej stronie trasy – ściana lasu, po prawej stronie trasy użytki rolne. Wjeżdżając w zabrzeską Knieję roztaczają się m.in. rosochate dęby, tu można obejrzeć Pomnik Myśliwski „Kniei Zabrzeg” Szlakiem dojeżdża się do stacji kolejowej Zabrzeg Czarnolesie, następnie w linii prostej na wschód ul. Czarnoleską , po przebyciu ok. 2,5 km trasa dochodzi do stacji PKP w Zabrzegu i ul. Miliardowicką, w tunel pod linią kolejową skręt w lewo w ul. Gminną i dalej na zachód, dojeżdżając do ul. Spacerowej. Po drodze mija się stadion LKS „Sokół” Zabrzeg . Z ul. Spacerowej skręt w lewo w ul. Do Zapory. W rozwidleniu dróg. w pobliżu kamiennego pomnika poświęconego ofiarom terroru drugiej wojny światowej. Szlak Greenewej skręca po skosie w prawo z asfaltu na drogę gruntową, kierując się do mostku nad rzeką Wisłą. Na kładce nad Wisłą na granicy gmin Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice kończy się odcinek IV a niziny Międzynarodowej Trasy Rowerowej Greenways.
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL