Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow SPORT I REKREACJA arrow Kluby sportowe
Kluby sportowe PDF Drukuj E-mail


Ludowy Klub Sportowy „Sokół”
Zabrzeg, ul. Stadionowa 30
tel. 032 215-72-86
Prezes – Stanisław Tyc
www.lks.zabrzeg.net.pl
Cele statutowe: propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystycznej, organizacja sekcji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej na wsi.
 
 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lipowiec”
Czechowice-Dziedzice, ul. Lipowska 26
tel. 032 215-43-11
Prezes – Paweł Goryl
Cele statutowe: planowanie i organizowanie życia sportowego w zakresie saneczkarstwa, szkolenie dzieci i młodzieży.
 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Dycha”
Czechowice-Dziedzice, ul. Polna 33
tel. 032 215-55-09, 502 872 634
Prezes – Grażyna Kurczyna
www.uksdycha.com
Cele statutowe: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki i koszykówki, organizacja czasu wolnego.
 
 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ligota”
Ligota, ul. Bielska 17
tel. 032 214-36-00
Prezes – Zygmunt Mizera
Cele statutowe: szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU ZAWIESZONAStowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek”
Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Wisłą 5
tel. 032 215-11-52
Prezes – Edward Apel
www.gwarek.czechowice.pl
Cele statutowe: upowszechnianie rekreacji i sportów wodnych, popularyzacja kajakarstwa, prowadzenie szkoleń w zakresie kajakarstwa, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych.
 
 

Ludowy Klub Sportowy Ligota „Centrum”
43-518 Ligota, ul. Rolników 41
tel. 880 770 470
e-mail:
www.lks.ligota.eu
Prezes – Jarosław Brańka
Zarząd: Z-ca Prezesa: Tadeusz Bednarczyk, Sekretarz, Skarbnik: Jadwiga Kopoczek, Członkowie zarządu: Piotr Brańka, Rafał Bieńko, Stanisław Słowik, Tadeusz Bednarczyk. Komisja Rewizyjna: Marcin Dziki, Marcin Bieńko, Tomasz Bieńko.
Cele statutowe: krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej.
 
 

Klub Sportowy Judo Czechowice-Dziedzice
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145
tel. 032 215-27-06
Prezes – Bogusław Tyl
www.judo.czechowice.pl
Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego, kultury fizycznej i sportu, ogólnorozwojowe przygotowanie sportowe dzieci i młodzieży w ramach sekcji judo.
 
 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS”
Zabrzeg, ul. Pytla 1
tel. 032 215-72-26
p.o. prezesa – Piotr Fender
Cele statutowe: szkolenia w sekcji lekkoatletyki, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 
 

Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy
Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145
tel. 032 215-27-22
Prezes: Łukasz Żmij
www.mrks.czechowice.pl
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
 
 

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”
Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 37
tel. 032 215-97-67
Prezes – Tomasz Dyduch
www.umks.czechowice.pl
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć sportowych , udział we współzawodnictwie sportowym.
 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik 2012 Czechowice-Dziedzice”
43-503 Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 11
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach
Prezes: Mariusz Hereda
www.orlik2012.czechowice-dziedzice.pl
Cele statutowe: organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki nożnej.
 
 

Ludowy Klub Sportowy "STRAŻAK" Zabrzeg
Zabrzeg ul. T. Gazdy 3
tel. 606-386-480
Prezes: Anna Wrzoł
www.strazakzabrzeg.strefa.pl

Cele statutowe: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój różnych dyscyplin sportu, a w szczególności SZACHÓW, szkolenie dzieci, młodzieży, członków i  sympatyków oraz stałe podnoszenie ich poziomu. Zajęcia prowadzona są w każdy CZWARTEK w godz. 17.00 do 19.00 w Domu Strażaka w Zabrzegu. 
 
 
 

Miejskie Towarzystwo Sportowe "WINNER"
Czechowice-Dziedzice ul. Sobieskiego 48
tel. 32 215 10 10
Prezes: Adam Prończuk
Cele statutowe: rozwijanie sportu amatorskiego w środowisku lokalnym i regionie, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
 
 

Miejski Klub Sportowy
Czechowice-Dziedzice ul. Niepodległości 42
tel. 604 493 568
Prezes: Władysław Mynarski
Cele statutowe: prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
 
 
 

Uczniowski Klub Sportowy "Rotuz-Bronów"
Bronów ul. Kolorowa 2
tel. 608 487 204
Prezes: Krzysztof Karczyński
Cele statutowe: brak danych
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL