Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow KULTURA arrow Miejska Biblioteka Publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna PDF Drukuj E-mail
Miejska Biblioteka Publiczna działa w Czechowicach-Dziedzicach od 1948 roku. Obecnie sieć biblioteczna składa się z Centrali MBP, Wypożyczalni Głównej, 5-ciu filii miejskich i 5-ciu filii wiejskich.
Od ponad 50-ciu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, realizując statutowe zadania, gromadzi i opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, popularyzując książkę i czytelnictwo. Posiada zbiory o charakterze uniwersalnym.

Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami czytelników. MBP posiada bogaty księgozbiór literatury pięknej polskiej oraz obcej, lektury szkolne i ich opracowania literackie. Imponująco przedstawia się również księgozbiór popularnonaukowy, naukowy i fachowy.


Dane teleadresowe MBP

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Niepodległości 32/34
43-502 Czechowice-Dziedzice
telefon: 032 215-20-01
 
e-mail:

www.mbp.czechowice-dziedzice.pl


________________________________________


Czytelnia Ogólna
ul. Niepodległości 32/34,
43-502 Czechowice-Dziedzice
telefon: 032 215-20-01


Czytelnia zaprasza:
10.00 - 18.00 - poniedziałek, wtorek, środa, piątek
10.00 - 15.00 - czwartek
10.00 - 14.00 - sobota

________________________________________


Oddział Dziecięcy
ul. Niepodległości 32/34,
43-502 Czechowice-Dziedzice
telefon: 032 215-20-01


Oddział Dziecięcy zaprasza:

10.00 - 18.00 - poniedziałek, wtorek, środa, piątek
10.00 - 15.00 - czwartek
10.00 - 14.00 - sobota

________________________________________


Wypożyczalnia Główna
ul. Plac Jana Pawła II 3/1
43-502 Czechowice-Dziedzice
telefon: 032 215-31-57


Wypożyczalnia Główna zaprasza w godzinach:
10.00 - 18.00 - poniedziałek, wtorek, środa, piątek
10.00 - 15.00 - czwartek
10.00 - 14.00 - sobota

________________________________________
 
 
Dział Audiowizualny
ul. Niepodległości 32/34,
43-502 Czechowice-Dziedzice
telefon: 032 215-20-01

Dział audiowizualny zaprasza w godzinach:

8.00 - 18.00 - poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7.00 - 15.00 - czwartek
 
 
Bardzo duże znaczenie dla czytelników MBP ma uruchomiony w 1994 roku Dział Audiowizualny, którego adresatami są ludzie niewidomi, niedowidzący oraz ludzie starsi. Specjalnie dla nich biblioteka dysponuje zbiorami specjalnymi tj. książkami mówionymi na płytach CD i DVD, ich liczba przekracza 2200 egzemplarzy.

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z księgozbiorem filii liczy ponad 250 000 woluminów. Biblioteka prenumeruje 239 tytułów czasopism bieżących. Średnio zakupuje się rocznie ponad 6 700 książek.

Wszystkie placówki mają zarejestrowanych ponad 12,5 tys. czytelników, co stanowi około 24 % mieszkańców miasta. W ciągu roku średnio czytelnicy biblioteki wypożyczają blisko 320 tys. materiałów bibliotecznych m.in. ponad 34 tys. czasopism oraz ponad 2 tys. kaset z „książką mówioną". Co roku wzrasta liczba czytelników odwiedzających biblioteczne placówki - w 2007 roku odnotowano 134 505 odwiedzin, co zapewniło czechowickiej bibliotece miejsce w czołówce bibliotek województwa śląskiego.

Działalność MBP na rzecz środowiska koncentruje się przede wszystkim na rozwoju czytelnictwa, dbałości o rozszerzenie kręgu czytelników i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych. Bibliotekarze prowadzą przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i promocyjne.
Do takich działań należą m.in. „Tydzień Bibliotek”, kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, „Noc z Andersenem”. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych - organizuje warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych – to m.in. - „Spotkania które cieszą”, „Bawmy się razem”, czy impreza o charakterze kulturalno-rozrywkowym „Dajcie Dzieciom Uśmiech”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym w czytelni wyodrębniono miejsce z publikacjami na temat Unii Europejskiej, ale również informacje dotyczące naszego regionu, miasta, gminy, województwa. Wyeksponowano materiały (broszury, foldery) promujące zarówno Unię, jak i naszą małą ojczyznę. W 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna sporządziła Zestawienie Bibliograficzne Regionalistów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

________________________________________
 
 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Filia nr 1: ul. Zamkowa 76, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032  215-30-51
Filia nr 2: ul. Mazańcowicka 68, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-29-72
Filia nr 3: ul. Legionów 187, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-66-70
Filia nr 4: ul. Traugutta 1 , 43- 502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 215-30-34
Filia nr 10: ul. Węglowa 56, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032-214-57-80
Filia Bronów: ul. A. Czyża 12, 43-517 Bronów, tel. 032 214-05-90
Filia Burzej: ul.Bory 2, 43-518 Ligota. tel. 032 214-03-94
Filia Ligota Centrum: ul. Wapienicka 1, 43-518 Ligota, tel. 032 215-70-65
Filia Ligota Miliardowice: ul. Miliardowicka 64, 43-518 Ligota, tel. 032 214-92-61
Filia Zabrzeg: ul. Gminna 4, 43-516 Zabrzeg, tel. 032 215-72-22
 
 

Galeria ExLibris

W czechowickiej książnicy 18 grudnia 2002 roku pojawiła się idea powołania Galerii ExLibris, która został utworzona w Filii nr 10 na Kopalni (ul. Węglowa 56). Głównym celem działalności Galerii jest integracja środowiska twórczego w Czechowicach - Dziedzicach.
GALERIA ExLibris jest miejscem artystycznych ekspozycji, wystaw fotografii oraz malarstwa, ciekawych zbiorów kolekcjonerskich a także dzieł literackich. W Galerii odbywają się również zajęcia z wiedzy o kulturze, spotkania muzyczne i literackie oraz imprezy biblioteczne.
 
 
*          *          *          *          *
 

Nagrody przyznane Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

1. Rok 2000 – I miejsce w konkursie na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego przyznane przez Starostę Bielskiego.
2. Rok 2001 – III miejsce w ogólnopolskim konkursie pt.” Wakacje z książką” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Rok 2002 – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury i rozwijaniu czytelnictwa.
4. Rok 2003 – Dyplom uznania za wsparcie kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” przyznany przez fundację ABCXXX Promocja Zdrowia Emocjonalnego.
5. Rok 2003 – Nominacja do nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina V edycja – w dowód uznania za wszelkie działania i inicjatywy na rzecz młodzieży i dzieci niepełnosprawnych oraz rozwoju czytelnictwa w powiecie bielskim.
6. Rok 2004 – I miejsce dla Filii Nr 10 w konkursie na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego przyznane przez Starostę bielskiego.
7. Rok 2005 – Wyróżnienie w konkursie „Biblioteka jako centrum edukacji, kultury i informacji” przyznane przez Starostę Bielskiego.
8. Rok 2006 – I wyróżnienie w konkursie na najlepszy program działań w „Tygodniu Bibliotek od 8 – 15 maja 2006 rok” `przyznane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.
9. Rok 2007 – I miejsce dla Filii Nr 10 w konkursie „Biblioteka jako centrum kultury, edukacji i informacji” przyznane przez Starostę Bielskiego.
10. Rok 2008 – I miejsce dla Filii Nr 10 w konkursie na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego przyznane przez Starostę Bielskiego.
11. Rok 2008 – Wyróżnienie dla Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w konkursie na najlepszą bibliotekę roku przyznane przez Starostę Bielskiego.
12. Rok 2009 - tytuł Super Biblioteki  w powiecie bielskim dla Filii nr 10 w konkursie powiatowym "Biblioteka jako centrum edukacyjne, kulturalne i informacyjne".
13. Rok 2009 - II miejsce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w konkursie na najlepszą bibliotekę roku przyznane przez Starostę Bielskiego.
 

BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL