Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow RADA MIEJSKA
RADA MIEJSKA PDF Drukuj E-mail
 
Rada Miejska – VI kadencja (2010-2014)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach składa się z 21 Radnych wybranych przez mieszkańców miasta w wyborach powszechnych. Spośród nich wybierany jest Przewodniczący Rady. Rada jako organ stanowiący i kontrolny Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

Radni obowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmują zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawiają je organom Gminy do rozpatrzenia.

Do pomocy w wykonywaniu swych zdań Rada powołuje podlegające sobie stałe i doraźne Komisje.
 
 

Biuro Rady Miejskiej

Plac Jana Pawła II 1, pok. 206, II piętro UM
tel. 32 214-71-51, 32 214-71-36
fax 32 214-71-79
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL