Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow luty 2013 arrow Otwarcie ofert na zadanie pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu"
Otwarcie ofert na zadanie pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu" PDF Drukuj E-mail
piątek, 22 luty 2013
15 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach o godz. 10 odbyło się publiczne otwarcie ofert przetargowych długo oczekiwanej przez mieszkańców Sołectwa Zabrzeg inwestycji pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Zabrzegu".

 

 

 

Inwestycja zaplanowana w budżecie miasta jest do realizowania w cyklu 2 letnim (2013-2014). Termin ukończenia prac wyznaczony został na 15 grudnia 2014 r. Gmina na ten cel zarezerwowała w budżecie kwotę 4.600.000 zł. 

Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem oferentów, do Urzędu Miejskiego wpłynęło w tej sprawie wiele zapytań, a do udziału w postępowaniu przetargowym ostatecznie zgłosiło się aż 30 wykonawców. Oferta najtańsza oszacowała koszt wykonania inwestycji na ok. 3,5 mln, a najdroższa - ok. 6,1 mln.

Teraz najtrudniejsza praca czeka komisję przetargową, która będzie badać oferty. Procedury ustawy Prawo zamówień publicznych to proces bardzo złożony - oferty muszą zostać szczegółowo sprawdzone, a w przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości wykonawcy muszą złożyć wyjaśnienia bądź uzupełnienić ewentualne brakujące dokumenty. Czas na badanie ofert to 30 dni (być może ze względu na bardzo dużą liczbę ofert termin ten zostanie wydłużony) - po tym czasie powinniśmy poznać wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Należy też pamiętać, że każdemu wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej które to umożliwiają złożenie odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), co może wydłużyć okres rozstrzygnięcia.   

Wykonanie prac ma odbyć się w cyklu dwuletnim tj. w latach 2013-2014. Termin rozpoczęcia prac przewiduje się na czas do 14 dni od daty zawarcia umowy, termin zakończenia robót (stan surowy zamknięty) to 13 grudnia 2013 r., termin zakończenia wszystkich robót budowlanych - 31 października 2014 r., a termin oddania budynku do użytkowania - 15 grudnia 2014 r.

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z rozbudową Zespołu Szkół w Zabrzegu zlokalizowanego przy ul. Karola Pytla 1 na działkach nr 1083/2, 1083/3 stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z oddaniem budynku do użytkowania. W ramach inwestycji planowana jest budowa m.in. nowego skrzydła szkoły wraz z windą. Nowopowstały budynek będzie obiektem dydaktycznym przeznaczonym dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W budynku budynku zlokalizowane zostaną szatnie, pomieszczenia do nauki, dydaktyczne pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia sanitarne, magazynowe i techniczne.

Zakres prac obejmuje między innymi dobudowanie do północnej ściany budynku istniejącego, nowego obiektu trzykondygnacyjnego podpiwniczonego, funkcjonalnie połączonego ze starą częścią szkoły za pomocą korytarzy; wykonanie drobnych zmian i adaptacji w istniejącym budynku szkolnym(wykonanie podbudowy fundamentów na styku istniejącej struktury konstrukcyjnej budynku z elementami struktury projektowej, wykucie nowych otworów przejściowych w ścianach nośnych celu umożliwienia komunikacji poziomej pomiędzy obiektem istniejącym i projektowanym, likwidację ścian działowych dla udrożnienia komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych, niezbędne powiązanie techniczne projektowanych i istniejących systemów technicznych, zadaszenie wejścia ogólnego do szkoły, wraz z niezbędnymi naprawami tynków i malowania w kolorach zbliżonych do istniejących); wykonanie  robót wykończeniowych, elewacyjnych i instalacyjnych i budowę szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego, a ponadto wykonanie zadaszeń nad wejściem do szkoły; przełożenie kolidującego odcinka sieci wodociągowej, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z osadnikiem bezodpływowym oraz wykonanie prac związanych z zagospodarowanie terenu oraz odtworzeniem istniejących nawierzchni

Długość projektowanego budynku to 36,86 m, szerokość - 14,40 m, wysokość - 15,37 m, powierzchnia całkowita - 2 107,20 m2, kubatura - 8 443,40 m3.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL