Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow luty 2013 arrow Informacja o realizacji w Gminie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Informacja o realizacji w Gminie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" PDF Drukuj E-mail
wtorek, 12 luty 2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że w tym roku nadal realizowany jest wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 


W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
• dzieciom do 7 roku życia,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wielu, chorym lub niepełnosprawnym
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  lub  dochód na osobę w  rodzinie  nie  przekracza  150%  kryterium  dochodowego , o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, to jest:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 813 zł,
• w przypadku osób w rodzinie kwoty 684 zł na osobę w rodzinie

Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania, z wyłączeniem pomocy określonej w art.6a, mają zastosowanie  odpowiednio  przepisy  ustawy o pomocy  społecznej  dotyczące  udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są  udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej  przedstawiciela ustawowego albo innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 37 od poniedziałku do środy w godz. od 7 do 15, w czwartki  w godz. od 7 do 17, w piątki w godz. od 7 do 13 lub terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej  w godz. od 7 do 10.

 

OPS

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL