Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow OPIEKA, ZDROWIE, PROFILAKTYKA arrow Profilaktyka wad postawy
Profilaktyka wad postawy PDF Drukuj E-mail
środa, 10 grudzień 2008
PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY
W GMINIE CZECHOWICE – DZIEDZICE
- ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE


Program powstał dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, oświatowych i nauczycieli, dla których zrozumienie wagi zdrowotnego problemu wad postawy ciała dzieci stało się wyzwaniem do podjęcia konkretnych działań. Realizowany Program nie jest „programem akcyjnym”, lecz wieloetapowym, ciągłym, przemyślanym działaniem .W sposób ewolucyjny na przestrzeni kilku lat począwszy od roku szkolnego 2003/2004, osiągnie swój docelowy kształt w roku szkolnym 2009/2010.

I etap wdrażania w roku 2003/2004 - to rozpowszechnianie idei „Programu korekcji i profilaktyki wad postawy ciała”. Przeprowadzono dwa cykle szkoleń nauczycieli i higienistek szkolnych. Przeprowadzono spotkanie z pediatrami z terenu gminy, na których zapoznano ich z wstępnymi wynikami badań.

Wdrożenie II etapu Programu skutkowało objęciem zajęciami gimnastyki korekcyjnej w ramach zajęć nadobowiązkowych uczniów klas IV w roku 2004/05 , w kolejnym roku 2005/2006 zajęcia uruchomiono w klasach V. Ważną decyzją na tym etapie było powołanie koordynatora ds. gimnastyki korekcyjnej, który sprawuje nadzór merytoryczny nad prowadzeniem szkolnej korektywy i jej efektami.

W roku 2006 został wdrożony i zrealizowany III etap Programu, w którym objęto zajęciami gkk uczniów klas VI szkół podstawowych. W ramach jego realizacji powołano Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej wraz z konsultantem ortopedą-traumatologiem.

Gimnastyka korekcyjnaCorocznie sporządzane są przez nauczycieli sprawozdania z efektów korekcyjnych we wszystkich szkolnych placówkach. Monitoringiem objęta jest: liczba dzieci, frekwencja, wyniki testów wytrzymałościowych, ilość przykurczów, ilość i wielkość rotacji.
Nauczyciele przy współudziale higienistek szkolnych corocznie we wrześniu wykonują badania przesiewowe pod kątem wad postawy ciała w klasach pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pozwala to na monitorowanie skali zjawiska oraz wykrycie wad u innych dzieci nie objętych zajęciami gkk.

Rozwiązanie systemowe, które realizujemy w naszym Programie obejmuje:
  • szkolne zespoły gkk (klasy I-VI) - aktualnie w 11 szkołach podstawowych zajęcia realizowane są w 119 grupach korekcyjnych, aktualna liczba ćwiczących wynosi 1078 uczniów
  • gimnazjalne zespoły gkk (klasy I i II ) - w 5 gimnazjach zajęcia odbywają się w 26 grupach korekcyjnych, liczba ćwiczących wynosi 235 uczniów
  • Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej - powstał przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

W prowadzonych w nim zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla uczniów (7-18 lat) ze znacznymi odchyleniami w budowie ciała i skolioz źle rokujących, uczestniczy obecnie 128 uczniów. Ośrodek prowadzi działalność metodyczno-profilaktyczną, organizuje i przeprowadza szkolenia dla nauczycieli gkk, higienistek szkolnych i lekarzy. Należy podkreślić, że działania te są prowadzone w oparciu o ścisłą współpracę z Bielskim Szkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, a konsultanci z bielskiego Ośrodka dzielą się swoim wieloletnim, bogatym doświadczeniem.

Pełna realizacja zadań Programu, sprawność organizacyjna, wykwalifikowana kadra nauczycieli gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, systematyczność i rzetelność prowadzonych zajęć gkk, ścisła współpraca na linii; nauczyciel – rodzic – lekarz pozwalają osiągnąć pozytywny efekt oddziaływania korekcyjnego jakim jest zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie wad postawy ciała.

Kompleksowe podejście do problemu wad postawy ciała i zastosowane w naszej gminie rozwiązanie systemowe uważane są za wzorcowe przez inne samorządy.

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL