Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow GOSPODARKA
GOSPODARKA PDF Drukuj E-mail
Różnorodność branż, otwartość na nowoczesne rozwiązania, wysoki poziom wiedzy, umiejętności i pracowitość mieszkańców, a także dobra komunikacja z otoczeniem to główne wyznaczniki atrakcyjności Czechowic-Dziedzic jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.


Lokalizacja i różnorodność
Droga Krajowa DK 1Czechowice-Dziedzice są atrakcyjnie położonym i dobrze skomunikowanym z innymi rejonami Polski i Europy ośrodkiem przemysłowym i dużym węzłem kolejowym. Te dwa czynniki miały istotny wpływ na powstanie miasta i rozwój gminy Czechowice-Dziedzice. Działalność przemysłowa w Gminie Czechowice-Dziedzice jest różnorodna i obejmuje między innymi sektory: samochodowy, elektroenergetyczny, metalurgii miedzi, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, organiczny, ceramiki budowlanej, betonów, tartaczny, zapałczany, odzieży i bielizny osobistej, mięsny i piekarniczy. Czechowice-Dziedzice są również ważnym ośrodkiem magazynowania i dystrybucji paliw oraz wydobycia węgla kamiennego. Mnogość i różnorodność branż jest czynnikiem prorozwojowym, gdyż stwarza możliwości dla kooperacji, co jest czynnikiem przyciągającym nowych inwestorów. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest w mieście; wyraźna koncentracja największych przedsiębiorstw widoczna jest wzdłuż jego wschodniej granicy. Obszary wiejskie mają charakter rolniczy lub formę mieszkalnych stref podmiejskich o niskiej zabudowie jednorodzinnej.


Największe firmy
Kopalnia Węgla Kamiennego SilesiaCzęść firm działających w wymienionych wyżej gałęziach przemysłu, biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia i obrotów, należy do grupy dużych podmiotów gospodarczych. Do takich podmiotów można zaliczyć przede wszystkim: spółki koncernu VALEO, Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia" (Oddział KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II), PKP CARGO S.A. Zakład Taboru, Walcownię Metali "Dziedzice" S.A. (przetwórstwo miedzi, aluminium i stopów), spółki Grupy Lotos S.A., TWR Steering Systems Poland (części i akcesoria samochodowe). Innymi podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi znaczącą liczbę mieszkańców Gminy są m. in.: Kontakt - Simon S.A. (sprzęt elektroinstalacyjny), Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, Elektrociepłownia Bielsko-Północ, HB "Unibud (firma budowlana), Fabryka Mebli Marbet, PSS Społem, Przedsiębiorstwo Handlowe AMBRA, Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Ligota", Tartak "Silesia". Na sytuację gospodarczą Gminy pozytywny wpływ - począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia - wywarł napływ kapitału zagranicznego. Do głównych zagranicznych inwestorów działających na terenie Gminy można zaliczyć firmy: VALEO, TRW Steering Systems Poland, Shell. Wiele firm reprezentujących zagranicznych inwestorów związana jest z przemysłem samochodowym. W ostatnich latach wrost gospodarczy Czechowic-Dziedzic napędzają także dynamicznie rozwijające się firmy rodzime, czego przykładem jest nowy zakład produkcji mebli należący do Grupy Marbet


Instytucje otoczenia biznesu
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - BestwinaCzynnikiem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej w Czechowicach-Dziedzicach jest obecność na miejscu instytucji, takich jak: banki (Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina, BPH, EuroBank, ING, Invest-Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, Pekao, PKO BP, Polbank), spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (SKOK Dziedzice, SKOK Stefczyka, SKOK Piast, Opolska SKOK), operatorzy pocztowi (Poczta Polska, InPost, Western Union), Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział Celny Czechowice-Dziedzice, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice, Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, liczne kancelarie notarialne, prawne, agencje i biura pośrednictwa ubezpieczeniowego.


Logistyka, telekomunikacja i e-biznes – nowe perspektywy?
Tory kolejowe - PKPCzechowice-Dziedzice z racji swego korzystnego położenia oraz obecnej w Gminie infrastruktury dysponują interesującym potencjałem rozwoju jako centrum logistyczne. Na terenie Zabrzega położona jest jedna z największych kolejowych stacji rozrządowych w kraju, natomiast przy drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach zlokalizował swój obiekt PEKAES SA - lider holdingowy w Polsce i jeden z największych w Europie, oferujący kompleksową obsługę w zakresie: transportu, spedycji, logistyki, serwisu i handlu motoryzacyjnego.
Interesującą perspektywą - zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowisk biznesowych - jest szansa rozwoju sieci teleinformatycznych. Przez teren Gminy przebiega wysokiej jakości i przepustowości kolejowa sieć światłowodowa. Działają tu najwięksi polscy operatorzy telekomunikacyjni, a także lokalni usługodawcy. Czechowice-Dziedzice są atrakcyjnym miejscem do inwestowania w sieci teleinformatyczne, które stanowiłyby podstawę nie tylko dla sprawnego i szybkiego przepływu danych w sieciach lokalnych, ale także dawałyby olbrzymie możliwości rozwoju szeroko pojętego e-biznesu i usług telekomunikacyjnych.

Więcej informacji:

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
tel. 032 214-71-68
e-mail:

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL