Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow GOSPODARKA arrow Pozycja w regionie
Pozycja w regionie PDF Drukuj E-mail
wtorek, 25 listopad 2008

Najbardziej generalne uwarunkowania rozwoju gminy związane są z wzajemnym oddziaływaniem z sąsiadującymi miastami. Relacje te są funkcją odległości oraz potencjału ośrodków miejskich, wynikającego z liczby mieszkańców oraz funkcji wypełnianych na rzecz otaczających obszarów - poprzez koncentrację miejsc pracy, zadań administracyjnych oraz ponadpodstawowych usług komercyjnych bądź publicznych.

Istotne relacje z gminą generują ośrodki znajdujące się w promieniu 30-minutowego dojazdu (odległość geograficzna ma tutaj mniejsze znaczenie). Obszar tego zasięgu wyznacza strefę najbliższych relacji konkurencyjnych z sąsiednimi ośrodkami miejskimi.

W zasięgu 30-minutowej izochrony Czechowic-Dziedzic położone są następujące ośrodki miejskie:
Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu, stolica byłego województwa bielskiego, ośrodek administracyjny, akademicki i kulturalny rangi wojewódzkiej, delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz inne organy administracji szczebla wojewódzkiego.
Pszczyna – miasto powiatowe,
Tychy – miasto na prawach powiatu, silny ośrodek przemysłowy,
Żory – miasto powiatowe,
Cieszyn – miasto powiatowe, przejście graniczne.
Oświęcim – miasto powiatowe w woj. małopolskim, silny ośrodek przemysłowy.

Zdecydowanie najsilniejszym ośrodkiem miejskim w otoczeniu jest miasto Bielsko-Biała, jako ośrodek rangi wojewódzkiej. Sąsiedztwo przestrzenne, dobre powiązania komunikacyjne jak również rozwinięty w Czechowicach-Dziedzicach przemysł sprzyjają utrzymywaniu silnych powiązań funkcjonalnych z Bielskiem-Białą.

Koncepcja struktury funkcjonalno przestrzennej zawarta w planie zagospodarowania przestrzennego województwa Śląskiego określa Czechowice-Dziedzice jako ośrodek o znaczeniu lokalnym. Miasto tworzy wraz z Bielskiem-Białą aglomerację stanowiącą nowoczesny ośrodek przemysłu, kultury i nauki, a przede wszystkim krajowe centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy nadgranicznej.
Czechowice-Dziedzice położone są w obrębie europejskiego pasma rozwoju, które związane jest z korytarzem komunikacyjnym łączącym Bielsko-Białą z Katowicami.

Czechowice-Dziedzice należą do gmin tworzących Euroregion Beskidy. Powstał on w 9 czerwca 2000 roku na bazie porozumienia "Beskidy bez granic" - inicjatywy władz lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko-słowacko-czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej. W skład Euroregionu wchodzą: Stowarzyszenie "Region Beskidy" z siedzibą w Bielsku-Białej, Zdrużenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-Mistku.

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL