Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow lipiec 2011 arrow Zaproszenie na sesję
Zaproszenie na sesję PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 18 lipiec 2011
19 lipca br. (wtorek) od godz. 10:00
w sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach,
Plac Jana Pawła II 1
odbędzie się

sesja Rady Miejskiej

 

 
 
Proponowany  porządek obrad:
 
I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II. Przedstawienie  porządku obrad Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
IV. Wystąpienia zaproszonych gości.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

2) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( dot. inwestycji )  – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

3) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( dot. zabytków ) – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

4) w sprawie nabycia działki – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

5) w sprawie nabycia działek – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

6) w sprawie sprzedaży działki  w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

7) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

8) w sprawie sprzedaży wydzielonego pomieszczenia strychowego  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu  inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

9) w sprawie przeniesienia własności działki zabudowanej budynkiem garażowym w trybie art. 231 § 1 kodeksu cywilnego oraz oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi  miasta Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

11) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Rejonowego w Pszczynie  na okres kadencji  2012-2015 – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady Miejskiej;

12) w sprawie  rozpatrzenia skargi pana Piotra Bielaczyca na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej;

13) w sprawie  rozpatrzenia skargi pana Stefana Zubra na działalność Burmistrza Czechowic-Dziedzic – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.

VI. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
VII. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VIII. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
IX. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
X. Zamknięcie sesji.

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL