Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow lipiec 2011 arrow Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach PDF Drukuj E-mail
czwartek, 14 lipiec 2011
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych. Swoje zadania realizuje poprzez biura terenowe. Dla gminy Czechowice-Dziedzice właściwym jest Biuro Terenowe w Pszczynie, które działa na podstawie ustawy Prawo Wodne.

 

ŚZMiUW ma wiele zadań, do których należy m.in.:

  • utrzymanie urządzeń melioracji wodnych typu: wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące i przepompownie,
  • utrzymanie wód istotnych dla rolnictwa,
  • uczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony przed powodzią,
  • współpraca z organami administracji rządowej i organami samorządowymi w zakresie utrzymania wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych.

Po powodzi w 2010 r. przeprowadzone zostały intensywne prace mające na celu usunięcie skutków wielkiej wody oraz wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej.


ŚZMiUW w Katowicach przekazał informację o realizowanych i planowanych pracach:

Zestawienie zadań na obiektach znajdujących się w granicach gminy Czechowice – Dziedzice, będących w administracji  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biura Terenowego w Pszczynie
 
1. Roboty budowlane:
- „Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km od 0,000 (ujście cieku Wapienica do cieku Iłownica) do km 5,600 (granica z gminą Jasienica)” w zakresie  od km 1,670 (rejon ul. Wodnej w dzielnicy Podkępie) do km 5,015 (rejon ul. Mazańcowickiej w Ligocie). Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie regulacji koryta cieku Wapienica oraz nadbudowy obwałowań w w/w zakresie. Okres realizacji zadania 2010 – 2013.

- „Nadbudowa istniejących i budowa nowych wałów przeciwpowodziowych cieku Iłownica wraz z regulacją cieku w km 6,702 (most w ul. Długiej w Ligocie) do km 8,404 (most w ul. Ks. J. Kunza w Bronowie) woj. śląskie”. Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie regulacji koryta cieku Iłownica oraz nadbudowy i budowy nowych obwałowań w w/w zakresie. Okres realizacji zadania 2010 – 2013.

2. Dokumentacje projektowe:
- Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica – wał lewy w km cieku od 0,100 (rejon ujścia cieku Iłownica do rzeki Wisły) do km 1,490 (rejon ujścia cieku Wapienica do cieku Iłownica), wał prawy w km cieku od 0,000 (ujście cieku Iłownica do rzeki Wisły) do km 1,490 (rejon ujścia cieku Wapienica do cieku Iłownica) wraz z ul. Księża Grobel  oraz remont koryta  cieku  Iłownica  w  km 0,000 (ujście cieku Iłownica  do rzeki Wisły) do km 1,560 (rejon ujścia cieku Wapienica do cieku Iłownica) w Ligocie, gm. Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie. Okres realizacji zadania 2010 – 2012, zgodnie z harmonogramem;

- Nadbudowa i przebudowa lewego wału cieku Iłownica w km cieku od km 1,750 do km 3,200 (dotyczy wału za torami kolejowymi relacji Strumień – Oświęcim, wzdłuż ul. Wierzbowej) wraz z remontem koryta cieku Iłownica w km 1,560 (rejon ujścia cieku Wapienica do cieku Iłownica) do km 2,770 (most w ul. Ochodzkiej) w m. Ligota, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice - Dziedzice,  pow. bielski”. Okres realizacji zadania 2010 – 2012, zgodnie z harmonogramem;


- Nadbudowa i przebudowa lewego wału cieku Jasienica w km cieku od km 1,900 (rejon Stawu Sokół D) do km 4,600 (granica gminy Jasienica), prawego wału cieku Jasienica w km cieku od km 2,000 (rejon Stawu Sokół D) do km 4,440 (rejon Kanału Ligockiego) wraz  z remontem koryta cieku w km od km 2,070 (rejon Stawu Sokół D) do km 4,600 (granica gminy Jasienica) w Ligocie, Czechowice - Dziedzice,  pow. bielski. Okres realizacji zadania 2010 – 2012, zgodnie z harmonogramem.


Ponadto zostało uzyskane pozwolenie na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych prawych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w miejscowości Zabrzeg – Ochodza w gminie Czechowice – Dziedzice w km rzeki Wisły od km 32,250 (ujście cieku Iłownica do rzeki Wisły w dzielnicy Ochodza) do km  36,000 (rejon ul. Grzybowej)”.


Ponadto Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach stara się o pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w/w inwestycji.


3. Usunięte szkody powodziowe w 2010 r. (lub częściowo rozpoczęte w 2010 r. i zakończone w 2011 r.)
1. Odmulenie rowków dopływowych i odpływowych przy przepustach wałowych na terenie gm. Czechowice-Dziedzice, Iłownica w km od 0,000 (ujście cieku Iłownica do rzeki Wisły) do km 1,500 (rejon ujścia cieku Wapienica do cieku Iłownica), Wapienica w km od 0,000 (ujście cieku Wapienica do cieku Iłownica) do km 1,600 (rejon ul. Wodnej w dzielnicy Podkępie), wały rz. Wisły w Czechowicach – Dziedzicach - EKOMEL Krystyna Englart, Wola Osiedle Pod Sosnami 23;

2. Zabudowa wyrwy w prawej skarpie cieku Iłownica w km 3,800 w rejonie kładki przy ul. Burzej  - Firma Wielobranżowa SANSTOL Zbigniew Garłowski, Rogoźnik;


3. Zabudowa rozkopanej części wału cieku Iłownica w km 0,920 (rejon ogródków działkowych przy ul. Wierzbowej) - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza;


4. Doraźne udrożnienie koryta cieku Wapienica w rejonie km 5,600 (granica gm. Jasienica) - PBHiO „Hydrogór”  Bielsko – Biała;


5. Doraźne zabezpieczenie prawego i lewego wału cieku Wapienica w rejonie km 5,600  (granica gm. Jasienica) - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza;


6. Usuwanie szkód powodziowych w korycie i obwałowaniu cieku Ligocki, w Ligocie, gm. Czechowice-Dziedzice - PBHiO „Hydrogór” Bielsko – Biała;


7.Usuwanie szkód powodziowych w korycie cieku Świerkówka w km od 0,000 (ujście cieku Świerkówka do starego koryta rzeki Białej) do km 1,100 ( most w ul. Legionów), gm. Czechowice-Dziedzice - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budimpeks”;


8. Usuwanie szkód powodziowych w korycie cieku Jasienica w km od 4,520  do km 4+600 (rejon granicy z gm. Jasienica), od km 1,900 (rejon stawu Sokół D) do km 3,900 (rejon ul. Do Kanału), Ligoty, gm. Czechowice-Dziedzice - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza;


9. Usuwanie szkód powodziowych w korycie cieku Jasienica w km 4,100 (przy ul. Do Kanału),  m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza;


10. Usunięcie szkód powodziowych w korycie cieku Wapienica w km od km 5,200 do km 5,350 (w rejonie Kanału Ligockiego oraz granicy z gm. Jasienica), m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice, zabudowa wyrwy na lewym i prawym zawalu - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza;

11. Usuwanie szkód powodziowych w korycie cieku Wapienica w km od km 1,000 (rejon ul. Rakowej) do km 1,670 (rejon ul. Wodnej w dzielnicy Podkępie), m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice - Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o. o.;

12. Uszczelnienie prawego wału przeciwpowodziowego cieku Iłownica w km od km 2,650 do km 4,650 (wzdłuż ul Burzej), Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice - Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula, Dąbrowa Górnicza.


Ponadto obecnie został wyłoniony Wykonawca robót w celu wykonania zadania pn.: „Usuwanie szkód powodziowych powstałych w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na cieku Świerkówka w km od km 0,000 (ujście cieku Świerkówka do starego koryta rzeki Białej) do km 1,100 (most w ul. Legionów) w gm. Czechowice – Dziedzice, pow. bielski - Etap II”.


Po uzyskaniu środków finansowych zostanie wykonane usuwanie szkód powodziowych powstałych w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na cieku Jasienica w km od km 1,740 do km 1,880 (rejon kompleksu stawów Sokoły) w gm. Czechowice – Dziedzice.

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL