Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow URZĄD MIEJSKI arrow Władze Gminy
Władze miasta PDF Drukuj E-mail

Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Marian BŁACHUT

 

 Sekretariat – I piętro, pokój 201,
tel. 32 214-71-32, fax 32 214-71-52,
e-mail:
 
 


Data urodzenia: 22.07.1960 r.
Rodzina: żona Jadwiga, dzieci: Amadeusz, Aneta, Adrian
Wykształcenie:
1999 - 2004 studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach - Zarządzanie i Marketing
Doświadczenie zawodowe, samorządowe:
od 2006 - Burmistrz Czechowic-Dziedzic
1991 - 2006 własna działalność gospodarcza
1990 - 1994 radny I kadencji Rady Miejskiej
Zainteresowania: muzyka, polityka, nauka

 
 
 
 
Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1) Wydział Urbanistyki i Architektury,
2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
3) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych,
4) Biuro Prawne,
5) Biuro Audytu i Kontroli,
6) Biuro Rady Miejskiej,
7) Urząd Stanu Cywilnego,
8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Służba BHP,

Burmistrz sprawuje także bezpośredni nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:
1) Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.,
2) Straż Miejska.
 
 


 
 
 

 

Pierwszy zastępca burmistrza
Maciej KOŁOCZEK

 Sekretariat – I piętro, pokój 201, tel. 32 214-71-32, fax 32 214-71-52
 
 
Data urodzenia: 05.02.1979 r.
Rodzina: żona Agnieszka
Wykształcenie:
2003 - 2007 studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Politologia
1999 - 2003 studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Politologia, Dziennikarstwo
Doświadczenie zawodowe, samorządowe:
od 2008  zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic
2007 - 2008  dyrektor biura Stowarzyszenia "Region Beskidy"
2003-2007 specjalista ds. współpracy transgranicznej w Stowarzyszeniu "Region Beskidy"
Zainteresowania: turystyka piesza i rowerowa, narciarstwo, nowoczesne technologie informatyczne
 
 
 
Pierwszy zastępca burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1) Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji,
2) Wydział Świadczeń Społecznych,
3) Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Pierwszy zastępca burmistrza sprawuje także bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy:
1) Miejski Dom Kultury,
3) Miejska Biblioteka Publiczna,
4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5) Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Systemem Pomocy Społecznej,
6) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wraz z placówkami oświatowymi,
7) Administracja Zasobów Komunalnych,
8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
 

 

Drugi zastępca burmistrza
dr Paweł MROWIEC

 Sekretariat – I piętro, pokój 201, tel. 32 214-71-32, fax 32 214-71-52

 
Data urodzenia: 08.02.1974 r.
Rodzina: żona Iwona, dzieci: Paulina, Daniel
Wykształcenie:
W roku 2005 obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
1993 - 1998 studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Doświadczenie zawodowe, samorządowe:
od 2009 - zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic
od września 2006 r. - adiunkt  w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
1996 - 2009  - Regionalny Compliance Oficer w ING Bank Śląski  S.A.,
2003 - 2006 - Wiceprezes  Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Dziedzice" w Czechowicach-Dziedzicach; od kwietnia 2007 r. - Przewodniczący  Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
Zainteresowania: turystyka, zgłębianie wiedzy z zakresu ekonomii oraz koszykówka.
 
Drugi zastępca burmistrza sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1) Wydział  Inwestycji i Zarządu Drogami,
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
3) Biuro Zamówień Publicznych.
 
 
 
________________________________________

Sekretarz Miasta - Marek GAZDA

 Sekretarz Miasta - Marek GAZDASekretariat – I piętro, pokój 201, tel. 032 214-71-32, fax 032 214-71-52

Na podstawie udzielonych imiennie upoważnień sekretarz prowadzi zagadnienia w zakresie:
1) organizacji pracy urzędu,
2) spraw z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników urzędu,
3) wyborów powszechnych i referendów.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad wymienionymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1) Wydział Organizacyjny i Kadr,
2) Biuro Informatyki,
3) Wydział Spraw Obywatelskich.
________________________________________

Skarbnik Miasta - Krystyna Wiącek

Skarbnik Miasta - Krystyna WiącekPokój 109, parter, tel. 032 214-71-20

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1) Wydział Finansowo-Budżetowy,
2) Wydział Księgowości.

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL