Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow marzec 2011 arrow Zaproszenie na sesję
Zaproszenie na sesję PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 21 marzec 2011
We wtorek, 29 marca br. od godz. 10:00 w sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 odbędzie się

sesja Rady Miejskiej

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

I.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II.    Przedstawienie  porządku obrad Rady Miejskiej.
III.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
IV.    Wystąpienia zaproszonych gości.

V.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 - inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
2)    w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
3)    w sprawie  udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego przeznaczonej na wykonanie zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności mających na celu budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4116S ul. Legionów z drogą gminą nr 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
5)    w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu w środkach gminnej komunikacji zbiorowej organizowanej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
7)    w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice” – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
8)    w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
9)    zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Grażyny i Tadeusza Czajowskich na działalność Burmistrza Czechowic-Dziedzic – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.


VI.    Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
VII.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VIII.    Wolne wnioski, zapytania i interpelacje.
IX.    Sprawy bieżące Rady Miejskiej, w tym rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli Wydziału Urbanistyki i Architektury UM  - kontrola terminowości i analiza pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z pkt 2.2. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na 2011 rok.
X.    Zamknięcie sesji.

>>> zobacz projekty uchwał

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL