Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow luty 2011 arrow Wsparcie dla rybaków
Wsparcie dla rybaków PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 28 luty 2011
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, iż za jej pośrednictwem będzie można pozyskać

środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (LGR Bielska Kraina), które powstało 15 października 2009 roku, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Bestwina, Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice oraz Wilamowice), starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką informuje, iż za jej pośrednictwem będzie można pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).

 

LGR Bielska Kraina będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach czterech działań:
 1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa;
 2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej i dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem;
 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
 4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

 

Beneficjentami mogą zostać podmioty z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Bielska Kraina tj. 5 gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Wilamowice.


Kto może ubiegać się o wsparcie:

 • przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiat, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców;
 • przedstawiciele sektora społecznego: osoby fizyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia oraz fundacje (w tym organizacje zrzeszające rybaków) działającym na obszarze objętym LSROR;
 • przedstawiciele sektora gospodarczego: przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie zakresie rybactwa śródlądowego.

Poziom dofinansowania:

 1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnychod rybactwa” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż  1 000 000 zł. Wsparcie mogą uzyskać: sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.
 2. „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej i dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż  300 000 zł. Wsparcie mogą uzyskać: sektor gospodarczy i społeczny. 
 3. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż  200 000 zł. Wsparcie mogą uzyskać: sektor gospodarczy i społeczny. 
 4. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż  1 000 000 zł. Wsparcie mogą uzyskać: sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.


Przewidywane terminy szkoleń dla potencjalnych beneficjentów:

 • 30 czerwca 2011 roku;
  zasady i dokumenty aplikacyjne działania „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”;
 • 2 września 2011 roku;
  zasady i dokumenty aplikacyjne działania „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”;
 • 6 września 2011 roku,
  zasady i dokumenty aplikacyjne działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.


Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej:
www.bielskakraina.pl
oraz bezpośrednio w biurze stowarzyszenia
ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 666 095 781, 694 495 396
e-mail:

Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL