Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow luty 2011 arrow Wyniki konsultacji społecznych
Wyniki konsultacji społecznych PDF Drukuj E-mail
wtorek, 15 luty 2011
Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki

konsultacji projektuuchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2011

 W/w konsultacje, przeprowadzone zostały w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii w sprawie w/w Programu, które można było składać bezpośrednio do Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 18 stycznia 2011 r., a zakończyły w dniu 2 lutego 2011 r.

Organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie wniosły uwag do projektów w/w Programów.

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL