Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow AKTUALNOŚCI arrow grudzień 2010 arrow Plan utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011
Plan utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011 PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 13 grudzień 2010

Plan utrzymania dróg w sezonie zimowym 2010/2011

dla Gminy Czechowice-Dziedzice

Gmina jest podzielona na 6 stref utrzymania i odśnieżania dróg.

 

 

Wprowadzony jest następujący podział Gminy Czechowice-Dziedzice oraz wykaz firm odpowiedzialnych za łagodzenie skutków zimy:


Strefa – I
rejon: „Północ–Centrum”
Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „KOM-GAZ” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 85
Pan Józef Bobiec
tel. 32 215 31 01; 781 010 446

Strefa II
rejon” „Południe”
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BETONIT” w Czechowicach-Dziedzicach ul. Ślepa 10
Pan Edward Grygierczyk
tel. 32 215 28 79; 601 450 804

Strefa III
rejon: „Górne-Dolne”
Kółko Rolnicze w Czechowicach-Dziedzicach ul. Mazańcowicka 68
Pan Edward Janusz
tel. 603 388 580

Strefa IV

rejon: „Zabrzeg”
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAFRA” w Zabrzegu ul. Ziołowa 6
Pan Franciszek Jasiński
tel. 32 214 19 22; 501 377 116

Strefa V          
rejon: „Ligota”    
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAFRA” w Zabrzegu ul. Ziołowa 6
Pan Franciszek Jasiński
tel. 32 214 19 22; 501 377 116

Strefa VI
rejon: „Miliardowice/Bronów”
Firma „GLOS” Barbara Glos w Ligocie ul. Niska 12
Pan Waldemar Glos
tel. 663 154 725

__________________________

>>> Zarządzenie nr 116/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Akcji Zimowej w sezonie zimowym 2010/2011 oraz zatwierdzenia planu utrzymania dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

>>> Zasady i standardy odśnieżania

>>> Wykaz dróg

__________________________

Przystanki PKM, dworzec autobusowy, plac autobusowy ul. Nad Wisłą na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice utrzymuje Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAFRA” z  siedzibą w Zabrzegu przy ul. Ziołowej 6  tel.: 214 19 22; 0 501 377 116

Chodniki w następujących ulicach: ks. Barabasza; Barlickiego; Chrobrego; Górnicza (drogi jednokierunkowe); Kolejowa; Kołłątaja; Konopnickiej; Kopcia; Mickiewicza (od ul. Niepodległości do ul. Sobieskiego); Moniuszki; Niepodległości; Parkowa; Prusa (na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Barlickiego); Piłsudskiego; Narutowicza; Reymonta; Sienkiewicza; Słowackiego; Sobieskiego; Studencka; Szkolna; Targowa; Towarowa; Traugutta; Węglowa (od ul. Górniczej do DK-1); Wyspiańskiego; Żeromskiego; Żwirki i Wigury; deptak Mickiewicza; Plac Wolności; skwer Pomnik Bohaterów Rafinerii; skwer za przystankiem PKM ul. Niepodległości a ul. ks. Barabasza; łącznik ul. Chrobrego – ul. Słowackiego; oraz parkingi: ul. Mickiewicza; ul. Sienkiewicza – ul. Słowackiego; a także alejki w parkach utrzymuje: Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „KOM-GAZ” Sp. z o.o. z  siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 85  tel.: 215 31 01; 0 515 191 110.

Przypominamy również, ze zgodnie z przepisem art. 5 pkt 4  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 r. Nr 132 ze zm.) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości; przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przypomina się również, że stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 4 w cyt. Ustawie ilekroć w ustawie tej mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zimowe utrzymanie dróg dotyczą dróg, które są w ewidencji Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami. Nie odśnieżane są drogi prywatne stanowiące dojazdy do posesji.

 

< Poprzedni   Następny >
A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL