Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow O GMINIE arrow Honorowy Obywatel
Honorowy Obywatel PDF Drukuj E-mail
Tytuł Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla gminy Czechowice-Dziedzice. Honorowy Obywatel Czechowic-Dziedzic otrzymuje dyplom nadania tytułu oraz odznakę z herbem miasta, wręczaną z okazji święta narodowego bądź Dni Czechowic-Dziedzic. Nazwisko Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic zostaje wpisane do księgi pamiątkowej. (Uchwała nr XXXVII/300/01 z dnia 22 maja 2001 r. )

Tytuł Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic
chorążemu LUDWIKOWI MACIEJOWI
nadała w dniu 5 grudnia 2005 r. uchwałą nr XL/437/05
Rada Miejska Czechowic-Dziedzic.


Nadając tytuł Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic Rada Miejska w osobie Ludwika Macieja - chorążego pilota Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, pilota Dywizjonu Bombowego 300 Warrant Officer Royal/Polish Air Force – honoruje wszystkich, którzy nie doszli do końca drogi…

Oddając hołd Ludwikowi Maciejowi warto przytoczyć słowa brytyjskiego uznania zawarte w monumentalnym dziele Jerzego Bogdana Cynka - "Polskie siły powietrzne w wojnie 1939 - 1945". Wyraził je marszałek sir Frederic Rosier: Jesienią 1939 roku wielka liczba Polaków, wśród nich doświadczone załogi latające i obsługa naziemna, zdecydowały walczyć dalej, przedzierając się do Francji i do naszego kraju. W bitwie o Anglię stosunkowo niewielka siła uniemożliwiła przeważającej sile niemieckiej osiągnąć panowanie w powietrzu. Niestety, kiedy wojna dobiegła końca i wolny świat się radował, ofiary tych ludzi i ich wkład do zwycięstwa, nie przyniosły im tego, o co tak długo walczyli i czego najbardziej pragnęli - powrotu do wolnej Polski. Wśród nich był również chorąży pilot Ludwik Maciej.

Portret Honorowego Obywatela Czechowic-Dziedzic Macieja Ludwika
 
Ludwik Maciej urodził się 16 maja 1915 r. w Dziedzicach przy ul. Piasta 79. Zmarł 12 marca 2007 r. w San Pedro w Kalifornii, jego pogrzeb odbył się 10 kwietnia 2007r. na cmentarzu przy kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Prochy zmarłego przywiózł ze Stanów Zjednoczonych do kraju syn Ludwika Macieja, by pochować je w rodzinnym grobowcu na dziedzickim cmentarzu.
Jego stalowo-szary mundur zdobiły liczne odznaczenia. Najwyżej cenił dwukrotnie nadany mu Krzyż Walecznych i Order Wojenny Virtuti Militari – najwyższe odznaczenie za wybitne czyny połączone z odwagą i ofiarnością na polu walki. Odznaczony był także medalami i orderami „Za wierność i Oddanie Krajowi Ojczystemu”.
Był pilotem jednej z najlepszych jednostek utworzonych w 01.07.1940 r. w Bramcote - Dywizjonu Bombowego 300 W/O Royal/Polish Air Force. Pierwszy rozkaz dzienny - 23.08.1940 r. Gotowość operacyjna - 12.09.1940 r., Swinderby. Do głównych operacji tego "Maciejowego" dywizjonu należały ataki na niemiecką flotę inwazyjną we Francji i podczas ofensywy przez Kanał La Manche, bitwy o Ruhrę, Hamburg, Berlin, udział w Bitwie Normandzkiej, w inwazji Niemiec oraz niszczenie latających rakiet V. Ostatnie zadanie bombowe wykonano 25.04.1945 r. Celem było Berchtesgaden, siedziba Hitlera w Alpach bawarskich. Rozwiązanie dywizjonu nastąpiło 02.01.1947 r. w Faldingworth.
 
W niedzielę 11 listopada 2007 r. o godz. 10.30, w imieniu zamarłego ojca, starszy syn Sylwester Andrzej Maciej, mieszkający w Droitwich w hrabstwie Worcestershire w Anglii,  odebrał z rąk czechowickich włodarzy pamiątkową odznakę, plakietę i dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czechowice-Dziedzice.

Sylwester Andrzej Maciej jest inżynierem technicznym. Ukończył studia na uniwersytecie w Portsmouth specjalizując się w projektowaniu urządzeń mechanicznych, oraz na uniwersytecie w Los Angeles jako specjalista od kierownictwa, organizacji oraz analiz biznesowych. W Anglii prowadzi firmę, zajmująca się dystrybucją, montażem i serwisem urządzeń AGD. Do Polski przyjeżdżał już w okresie studiów i do dziś często odwiedza kraj ojczysty swojego taty, utrzymując stały kontakt z krewnymi. Od wielu lat interesuje się korzeniami swojej rodziny, dociekając pochodzenia przodków. W Wielkiej Brytanii uzyskał uprawnienia tłumacza języka polskiego.

Młodszy syn Ludwika Macieja – Luis Martin Maciej, zamieszkały na stałe w Lakewood w stanie Kalifornia, nie mógł  przylecieć na uroczystość uczczenia ojca honorowym tytułem, ponieważ zatrzymały go obowiązki służbowe. Luis Maciej jest magistrem inżynierem o specjalizacji motoryzacyjnej. Zajmuje się serwisem i projektowaniem pojazdów samochodowych. W przeszłości, prowadził wykłady dotyczące motoryzacji na uniwersytecie kalifornijskim.  Luis Maciej poszedł w ślady ojca. Pierwszą licencję pilota otrzymał już w 1986 roku wraz z certyfikatem instruktora lotniczego urządzeń naziemnych. Po śmierci ojca w 2007 r. Luis zdecydował, że zdobędzie kolejne szlify. Cztery lata szkolenia i liczne egzaminy zaowocowały w 2011 roku licencją pilota zawodowego. Teraz ubiega się o uprawnienia instruktora lotniczego pilotów w powietrzu. Luis Maciej bardzo często i chętnie przyjeżdża do rodzinnego miasta swojego ojca i jego żony, która również pochodzi z Czechowic-Dziedzic.

Obaj synowie Ludwika Macieja, mimo że urodzili się poza granicami Polski, bardzo dobrze mówią po polsku.
 
_____________________________________________________
 


Honorary Citizen

The title of Honorary Citizen of Czechowice-Dziedzice is an honourable privilege given to persons of great merit by the Czechowice-Dziedzice City Council. The Honorary Citizen of Czechowice-Dziedzice receives a Diploma with the title, and a badge with the emblem of the city and it is presented by the Mayor on National Holidays or on the particular festival of the Czechowice-Dziedzice Days Festival. The name of the Honorary Citizen is entered into a Commemorative Register. (Resolution No. XXXVII/300/01 of 22 May 2001).

The title of Honorary Citizen of Czechowice-Dziedzice was  given to Warrant Officer LUDWIK MACIEJ on 5th December 2005, by Resolution No. XL/437/05 by the Czechowice-Dziedzice City Council.
Giving the title of Honorary Citizen by Czechowice-Dziedzice City Council to pilot Warrant Officer Ludwik Maciej of 300 squadron of Bomber Command Royal/Polish Air Force  honours all those who have not reached the end of the road…

Quoting the words of the British in recognition of the monumental work of Jerzy Bogdan Cynk- “The Polish Air Force at War 1939-1945”, by Marshall Sir Frederic Rosier: In the fall of 1939, a large number of Poles, among them experienced flight and ground crews decided to fight on, via France and our country. In the Battle of Britain, a small force made it impossible for the German air force to conquer the British sky. Unfortunately, when the war ended and the free world rejoiced, the victims of these people and their contribution to the victory did not bring them for what they fought for so long and what they most wanted - a return to a free Poland. Among them was also pilot Warrant Officer Ludwik Maciej.
 
Ludwik Maciej was born on 16 May 1915 in Dziedzice, No. 79 Piasta Street. He died on 12 March 2007 in San Pedro, California, USA. His funeral was held on 10 April 2007 at the Cemetery of Saint Mary’s Help of Christians Church (Najswietszej Maryi Panny Wspomozenia Wiernych) in Czechowice-Dziedzice. The ashes of the deceased were brought over from the United States by his eldest son to be buried in the family grave. His steel-grey uniform was decorated with numerous medals. The highest award for gallantry and courage combined with the sacrifice in the battle field - The Virtuti Militari Order of Battle and the Cross of Valour. He was also awarded medals “For loyalty and devotion” to his native Poland.

He was the pilot of one of the best units created on 01.07.1940, in Bramcote- Bomber Squadron 300, Royal Polish Air force. The first operational order for readiness was on 23/08/1940 – 12/09/1940 stationed at Swinderby. The main operations of the Mazowian Squadron (Ziemi Mazowieckiej) were raids on the German fleet invading France and during the offensive of the English Channel, the Battle of the Ruhr, Hamburg, Berlin, participation of the Invasion of Normandy, invasion of Germany, and the destruction of silos of the V-rockets. The last bombing raid took place on 25.04.1945 and the target was Berchtesgaden, Hitler’s headquarters in the Bavarian Alps. The squadron was disbanded on 02.01.1947 in Faldingworth.

On Sunday, 11 November 2007 at 10.30 on behalf of the deceased, the eldest son, Sylwester Andrzej Maciej, who lives in Droitwich, Worcestershire, England received from the Czechowice-Dziedzice City Council, Mayor and Officials a commemorative badge, a plaque and diploma of the Title of Honorary Citizen of Czechowice-Dziedzice.

Sylwester Andrzej Maciej is a graduate Mechanical Engineer from the University of Portsmouth, specializing in Mechanics and Machines and also graduate of the University of California, Los Angeles, in Business Administration and specializing in Management and Organisation. In England he manages his own company, sales, service and repairs in the field of Domestic and Commercial Appliances. He visited Poland during his student years, and today he still visits his father’s native country, maintaining regular contact with relatives. For many years he was interested in the roots and origins and ancestry of his family. In the United Kingdom he is a proficient translator and interpreter in Polish.

Ludwik Maciej’s younger son - Luis Martin Maciej residing in Lakewood, California could not attend the ceremony of acceptance of his father’s title of honorary citizen due to business engagements. Luis Maciej has a Master’s Degree in Automotive Engineering specializing in lecturing and training Service and Maintenance at university level. Luis Maciej followed in the footsteps of his father by achieving his private pilot license in 1986, followed by a certification of ground school instructor. After his father died in 2007 Luis decided to achieve further horizons. After four years of training, testing and certification he achieved his Commercial Pilot’s License in 2011. Now he is striving for his flying instructor’s licence to teach future pilots to learn how to fly. Luis Maciej often visits his father’s and wife’s home town. His wife is from Czechowice-Dziedzice.

Both Ludwik Maciej’s sons, although born outside Poland, speak fluent Polish.
 

A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL