Oficjalny Serwis Urzędu Miejskiego CZechowice - Dziedzice
brak flash
Start arrow O GMINIE arrow Insygnia miejskie
Insygnia miejskie PDF Drukuj E-mail
HERB

Do czasu nadania praw miejskich w dniu 1 stycznia 1951 roku, obie gminy używały swoich herbów, które zawierały elementy typowe dla symboliki wiejskiej. Herb Dziedzic zawierał postać oracza na błękitnym polu, a herb Czechowic złoty snopek z umieszczonym nad nim srebrnym sierpem. Tarcza podobnie jak w herbie Dziedzic, była również błękitna. Ten kolor tarczy jest typowy dla herbów śląskich.

Herb miasta z 1990 rokuPrzez blisko 25 lat miasto nie miało własnego herbu. Jako herb miasta używany był wspomniany herb Czechowic. W styczniu 1975 r., w wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejska Rada Narodowa zatwierdziła nowy herb miasta, którego autorem był plastyk Michał Kliś. Na błękitnym polu herb zawierał sześciokątny wzór benzenu w kolorze pomarańczowym, którego pionowe ramiona tworzyły dwa złote kłosy zboża. Białe wnętrze sześciokąta zostało wypełnione fragmentem koła zębatego w kolorze szarym. Elementy herbu symbolizowały to, co w tym okresie było uznawane za bardzo ważne: przemysł (chemiczny, ciężki) oraz rolnictwo.
Herb ten (z braku innego) został początkowo przejęty przez samorząd i potwierdzony w pierwszym Statucie Gminy Czechowice-Dziedzice z 1990 r. Bardzo szybko okazało się jednak, że jest on klasycznym przykładem, jak herb nie powinien wyglądać.

Aktualny herb miastaPrace nad nowym herbem rozpoczęły się w 1999 r., a opracowanie projektu zostało zlecone Zbigniewowi Solarskiemu, autorowi herbów kilku miast, gmin i powiatów. W efekcie przyjęty został herb, który na błękitnym polu zawiera złotego półorła śląskiego oraz postać św. Andrzeja Boboli – patrona miasta. W dwa lata od ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Czechowic-Dziedzic, z okazji 50- lecia nadania Czechowicom-Dziedzicom praw miejskich, dnia 26 czerwca 2001 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach ustanowiła nowy herb i flagę naszego miasta.

FLAGA

Flaga miasta Czechowic-DziedzicPo raz pierwszy w historii miasta dnia 26 czerwca 2001 r. ustanowiono flagę miejską – błękitną z czarnym pasem u dołu i umieszczonymi centralnie elementami herbu. Czarny pas symbolizuje trzy wielkie katastrofy, w których zginęło 98 osób – pożar w rafinerii w roku 1971 oraz dwie katastrofy górnicze, w latach 1974, 1979.


PATRON MIASTA – ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

Portret PATRONA MIASTA – ŚW. ANDRZEJA BOBOLIDnia 23 lutego 1999 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła intencyjną uchwałę w sprawie ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem miasta Czechowice - Dziedzice. Uchwała została podjęta z inicjatywy kilkunastu radnych. Kilka miesięcy później – 15 czerwca, Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów świętych w Rzymie stwierdziła, że „(…) Święty Andrzej Bobola, Kapłan i Męczennik jest Patronem wobec Boga dla Miasta Czechowice - Dziedzice (…)”. Dnia 14 listopada 1999 r. Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Bp Tadeusz Rakoczy w asyście ówczesnego dziekana ks. Emila Dyrdy oraz duchownych czechowickich parafii dokonał uroczystego przekazania władzom miejskim aktu wspomnianej Kongregacji. Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli przy Klasztorze Ojców Jezuitów Jezuitów Czechowicach - Dziedzicach. W mszy św. licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta, władze miasta, starostwa, senatorowie i posłowie RP. Reprezentanci czechowickich zakładów pracy wystawili poczty sztandarowe. Z okazji uroczystej celebry ofiarowane zostały liczne dary; od władz miasta – skrzynka na komunikanty, od KWK „Silesia” – rzeźba św. Andrzeja Boboli wykonana w węglu, od Walcowni Metali „Dziedzice” – dzwonki, od Rafinerii Czechowice S.A. – kielich, od kolejarzy – kadzidła, od Śląskiej Fabryki Kabli - obraz, od harcerzy – dzwon, od przedstawicieli powiatu bielskiego – ampułki, od rolników – bochen chleba.

Św. Andrzej Bobola od blisko 9 lat jest patronem Czechowic-Dziedzic, warto przypomnieć jak otrzymaliśmy patrona, który opiekuje się miastem i jego mieszkańcami, którego relikwie znajdują się w kościele oo. Jezuitów pw. Św. Andrzeja Boboli, którego doczesne szczątki wjechały na dziedzicki dworzec kolejowy w czerwcu 1938 r., co wpłynęło znacząco na historię naszego miasta.

Odbiór relikwi św. Andrzeja Boboli na dziedzickim dworcu kolejowym• 11 czerwca 1938 roku relikwie Andrzeja Boboli dotarły na ziemię cieszyńską i specjalny pociąg ze srebrnym sarkofagiem wjechał na dziedzicki dworzec kolejowy. Uroczystość była wielką manifestacją patriotyczno - religijną, której głównym organizatorem był ks. Jan Barabasz - dziekan i proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach.

• 12 czerwiec 1998 r. w parafii jezuickiej ma być budowany kościół pw. Św. Józefa, budowa zbiegła się z 50-tą rocznicą kanonizacji św. Andrzeja Boboli, wtedy właśnie powstała myśl, aby patronem nowego kościoła został św. Andrzej Bobola.

• 23 lutego 1999 r. na sesji Rady Miejskiej grupa radnych (J. Berger, W. Macura, S. Wojciech, A. Beczała, K. Bielas, J. Sosna, S. Czyż, M. Kwaśny) wyszła z inicjatywą uchwałodawczą, by ustanowić św. Andrzeja Bobolę patronem Czechowic - Dziedzic. Po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji stałych RM, projekt uchwały został poddany pod głosowanie (Uchwała nr VII/146/99).

• 15 marca 1999 r. Stanisław Wojciech ówczesny przewodniczący RM w imieniu radnych wystosował list do księdza Biskupa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego, z prośba o zezwolenie na wykonanie uchwały RM w Czechowicach - Dziedzicach.

• 21 września 1999 r. do Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach przyszła odpowiedź z Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Świętych: „Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko - żywieckiej, kierując się życzeniami społeczeństwa, a także zgodą samych władz miejskich, zgodnie z prawem zatwierdził wybór świętego Andrzeja, kapłana i męczennika na Patrona wobec Boga dla miasta Czechowice - Dziedzice.

• 14 listopada 1999 r. po 61 latach, 5 miesiącach i 3 dniach, które minęło od pierwszej wizyty doczesnych szczątków świętego na dziedzickiej ziemi św. Andrzej Bobola został ogłoszony patronem miasta.

ŁAŃCUCH OKOLICZNOŚCIOWY

Łańcuch okolicznościowy zawierający wizerunek orła w koronie używany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej podczas obrad Rady Miejskiej.

Łańcuch okolicznościowy Przewodniczącego Rady Miejskiej


A- A+
BIP Czechowice - Dziedzice
 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Telefon: 032 214-71-10, Fax: 032 214-71-52, um@um.czechowice-dziedzice.pl

strony internetowe CANEUM.PL