header image
Start arrow PROFILAKTYKA-GKRPA arrow GKRPA
GKRPA PDF Drukuj
piątek, 06 czerwiec 2008


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach


ul. Barabasza 1 pok. Nr 3
43 – 502 Czechowice - Dziedzice
tel. (032) 214 71 61
e-mail:

Skład Komisji:

Joanna Badowska- przewodnicząca
Danuta Kopeć- z-ca przewodniczącej
Kinga Gazda- sekretarz Komisji
Bogusława Balcarek
Agnieszka Borowska – Paszek
Eliza Budny – Mendroch
Nina Budzińska
Renata Buryło
ks. Ludwik Duży
Bożena Głąbek
Andrzej Kobiela
Barbara Śleziak – Dranka

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach – Dziedzicach należy w szczególności:

- kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania psychologiczno – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia,
- kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
- opiniowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych warunkujących ich realizację,
- wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
- diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych rejonach miasta
i sołectwach,
- podejmowanie działań profilaktycznych, zmniejszających rozmiar istniejących problemów,
- prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- udział w szkoleniach członków GKRPA w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Koordynowanie zadań realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zegar
Dzisiaj jest ..
21 września 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Hipolit, Mateusz
Do końca roku zostało 102 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 9 gości online