header image
Start arrow GOSPODARKA
GOSPODARKA PDF Drukuj
czwartek, 31 maj 2007
Tradycje przemysłowe, pracowitość oraz wysoki poziom wiedzy i umiejętności, różnorodność branż, a także dobra komunikacja z otoczeniem to główne wyznaczniki atrakcyjności Czechowic-Dziedzic jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Lokalizacja i różnorodność
DK-1Czechowice-Dziedzice są - atrakcyjnie położonym i dobrze skomunikowanym z innymi rejonami Polski i Europy - ośrodkiem przemysłowym i dużym węzłem kolejowym. Te dwa czynniki miały istotny wpływ na powstanie miasta i rozwój gminy Czechowice-Dziedzice. Działalność gospodarcza w Gminie Czechowice-Dziedzice jest różnorodna i obejmuje między innymi: wydobycie węgla kamiennego, przemysł samochodowy, rafineryjny, elektroenergetyczny, metalurgii miedzi, kabli i przewodów, wyrobów elektrotechnicznych, organiczny, ceramiki budowlanej, betonów, tartaczny, zapałczany, odzieży i bielizny osobistej, mięsny i piekarniczy. Mnogośći różnorodność branż jest czynnikiem prorozwojowym, gdyż stwarza możliwości dla kooperacji, co jest czynnikiem przyciągającym nowych inwestorów. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest w mieście; wyraźna koncentracja największych przedsiębiorstw widoczna jest wzdłuż jego wschodniej granicy. Obszary wiejskie mają charakter rolniczy lub formę mieszkalnych stref podmiejskich o niskiej zabudowie jednorodzinnej.

Największe firmy
Kopalnia Część firm działających w wymienionych wyżej gałęziach przemysłu, biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia i obrotów, należy do grupy dużych podmiotów gospodarczych. Do takich podmiotów można zaliczyć przede wszystkim: spółki koncernu VALEO, Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia" (Oddział KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II), PKP CARGO S.A. Zakład Taboru, Walcownię Metali "Dziedzice" S.A. (przetwórstwo miedzi, aluminium i stopów), Lotos Czechowice S.A. (producent paliw, olejów i smarów), TWR Steering Systems Poland (części i akcesoria samochodowe). Innymi podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi znaczącą liczbę mieszkańców Gminy są m. in.: Kontakt - Simon S.A. (sprzęt elektroinstalacyjny), NKT Cables (producent kabli), Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, Elektrociepłownia Bielsko-Północ, HB "Unibud (firma budowlana), PSS Społem, Przedsiębiorstwo Handlowe AMBRA, Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Ligota", Tartak "Silesia", PPHU Toolmet Sp. z o.o. (narzędziownia). Na sytuację gospodarczą Gminy pozytywny wpływ - począwszy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia - wywarł napływ kapitału zagranicznego. Do głównych zagranicznych inwestorów działających na terenie Gminy można zaliczyć firmy: VALEO, TRW Steering Systems Poland, Shell. Wiele firm reprezentujących zagranicznych inwestorów związana jest z przemysłem samochodowym.

Instytucje otoczenia biznesu
Bank SpółdzielczyCzynnikiem ułatwiającym prowadzenie biznesu jest lokalizacja instytucji , takich jak: banki (7 oddziałów banków: Bank Pekao S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina, ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A., Lukas Bank S.A., PKO BP S.A.), Poczta Polska, Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział Celny Czechowice-Dziedzice, Sąd Rejonowy w Pszczynie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Filia Czechowice-Dziedzice, Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, kancelarie notarialne, prawne, agencje i biura pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Logistyka – nowa perspektywa?

Kolej
Czechowice-Dziedzice z racji swego korzystnego położenia oraz obecnej w Gminie infrastruktury dysponują interesującym potencjałem rozwoju jako centrum logistyczne. Na terenie Zabrzega położona jest jedna z największych kolejowych stacji rozrządowych w kraju, natomiast przy drodze krajowej numer 1 w Czechowicach-Dziedzicach zlokalizował swój obiekt PEKAES Multi-Spedytor, spółka grupy PEKAES - największej w Polsce i jednej z największych w Europie grup holdingowych oferujących kompleksową obsługę w zakresie: transportu, spedycji, logistyki, serwisu i handlu motoryzacyjnego.

Zegar
Dzisiaj jest ..
21 września 2019
Sobota
Imieniny obchodzą:
Hipolit, Mateusz
Do końca roku zostało 102 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online